Zeist,
04
juli
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Minister Schippers voorstander Achmea-plan om te kijken of ziekenhuizen zich aan afspraken houden

​Achmea kondigde vorige week het plan aan om na te gaan of ziekenhuizen de contractueel overeengekomen afspraken nakomen. Het voornemen kon op uiteenlopende reacties rekenen.

​Gaat Achmea hiermee op de stoel van de Inspectie zitten? Natuurlijk niet. Ben Crul, senior medisch adviseur bij Achmea zegt daarover in zijn blog op artsennet. “Onze artsen willen met voorinformatie uit bijvoorbeeld declaratiegegevens in dialoog weten of wat wij contractueel hebben afgesproken nageleefd wordt. Daarbij wordt ook kritisch naar onze eigen rol gekeken. Voor de echte inspecties hebben wij de IGZ. Maar naleving en bijstelling van de 'leveringsvoorwaarden’, dat hoort bij ons”.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt de manier waarop Achmea ziekenhuizen onder druk zet mee te werken met de voorgenomen audits, niet prettig, maar vindt óók dat de zorgverzekeraar het recht heeft om namens de patiënt te weten hoe de kwaliteit van zorg is, aldus Zorgvisie. Het zorgmedium schrijft verder dat Achmea voor haar plannen bijval krijgt van minister Schippers. Zij toonde zich een groot voorstander van het idee dat een zorgverzekeraar persoonlijk gaat controleren of een ziekenhuis zich aan de afspraken houdt. Schippers: ‘Vindt u het gek dat een zorgverzekeraar die afspraken maakt over kwaliteit even gaat kijken of het wel echt gebeurt?’ Tweede Kamerleden van de SP en PvdA nemen het standpunt in dat inspectie een publieke taak is die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet worden uitgevoerd. Schippers stelt dat het de taak van de Inspectie is om de algehele kwaliteit te controleren. Het staat zorgverzekeraars vrij om extra kwaliteitsafspraken te maken. Ze moeten dan ook de mogelijkheid krijgen om te zien of een specialist zich wel aan de richtlijnen houdt, vindt de minister: ‘We moeten hier blij mee zijn. Eerlijk gezegd, verbaast het me dat het nu pas gebeurt.’
 
Bronnen: Zorgvisie en artsennet