Leiden,
09
september
2014
|
07:17
Europe/Amsterdam

Miljoenen besparing dure geneesmiddelen door gezamenlijke inkoop

Patiënten blijven de medicijnen krijgen die ze nodig hebben

Achmea gaat samen met zeker twaalf ziekenhuizen dure geneesmiddelen inkopen. Zo blijven dure medicijnen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen en kunnen op termijn meer mensen profiteren van nieuwere en dure therapieën. De miljoenenbesparing die Achmea verwacht komt ten goede aan de zorg in ziekenhuizen, de premiebetaler en innovaties in de zorg.

Patiënten moeten de medicijnen krijgen die zij nodig hebben, ook al zijn deze duur. Door samen te werken met ziekenhuizen kunnen en moeten de medicijnprijzen omlaag. De dure geneesmiddelen kennen namelijk een financiële groei die groter is dan bestuurlijke akkoorden toelaten. Hierdoor ontstaat er een druk op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg met dure geneesmiddelen.

Kosten besparen via slim inkopen
Uit onderzoek van Achmea blijkt dat er vaak aanzienlijke verschillen zijn tussen ziekenhuizen in het gebruik van dure geneesmiddelen bij vergelijkbare behandelingen. Elk ziekenhuis regelt ook voor zichzelf de inkoop. “Dat kan slimmer, ” zegt Peter de Braal, manager Farmacie bij Achmea. “Internationaal zien we dat je slimmer en beter inkoopt als je hierin samen optrekt. Zo houden we prijzen betaalbaar en onze verzekerden toegang tot dure geneesmiddelen.” Nu is het dossier dure geneesmiddelen voor menig ziekenhuis een ‘hoofdpijndossier’ en dat is volgens de verzekeraar niet nodig. De Braal:  “Veel ziekenhuizen reageerden al enthousiast op ons initiatief en ik ben blij dat we nu met tenminste twaalf ziekenhuizen starten met gezamenlijke inkoop. Als eerste met TNF‐alfaremmers, een ontstekingsremmer voor chronische aandoeningen.”

Innovatieagenda
Om de zorg van dure geneesmiddelen te verbeteren is er afgesproken om een derde deel van de verwachte besparing te steken in onderzoek naar nieuwe medicijnen en gewenste innovaties. Dit alles om ervoor te zorgen dat het leidt tot een betere patiënt, betere zorg en lagere kosten. De innovatieagenda werken de deelnemers gezamenlijk uit.

Meer inzicht in medicijnbeheer
Waarom heeft ziekenhuis A twee keer zoveel geneesmiddelen nodig als ziekenhuis B voor een vergelijkbare patiënt? En hoe kan die inkoop slimmer? Om deze vragen te beantwoorden heeft Achmea een speciaal team dat zich bezighoudt met ziekenhuisfarmacie. Kennis over medicijninkoop, medicijngebruik en medicijnbeheer is essentieel om goed te kunnen samenwerken met de zorgaanbieders en professionals. De informatie die het team uitgevraagd bij ziekenhuizen wordt gebenchmarkt, beoordeeld, en teruggekoppeld aan ziekenhuizen om daarmee zorgprofessionals in staat te stellen zichzelf continu te verbeteren door te leren van elkaar.

De tot nu toe deelnemende ziekenhuizen zijn: Academisch Medisch Centrum (AMC), Erasmus MC, Diaconessenhuis Noorderboog, Diakonessenhuis Utrecht, Mauritsklinieken, Laurentius Ziekenhuis, Havenziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Saxenburgh Groep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Rode Kruis Ziekenhuis, VUmc.