Zeist,
20
augustus
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Meer sociale controle bevordert veiligheid

Sociale controle en betrokkenheid dragen volgens Nederlanders het meest bij aan de veiligheid in de buurt. Dit blijkt uit een onderzoek dat verzekeraar Achmea en De Persdienst lieten uitvoeren door Intomart GfK. Achmea is sinds een jaar met de samenleving in gesprek op www.volgensnederland.nl én in huiskamers verspreid door het land. Veiligheid is een van de vijf maatschappelijke thema’s die worden besproken.

Ongeveer 9 op de 10 Nederlanders vindt dat meer betrokkenheid bij kan dragen aan veiligheid. Men is vooral voorstander van het meer betrekken van bewoners en winkeliers. Ook initiatieven die burgers betrekken bij veiligheidskwesties, zoals het AmberAlert of het vrijgeven van bewakingsbeelden van een misdrijf, worden sterk gewaardeerd. Meer betrokkenheid wordt dus belangrijk gevonden, toch heeft eenderde van de Nederlanders geen contactgegevens van zijn buren.
 
De helft van de Nederlanders vindt dat de veiligheid in ons land zich in de verkeerde richting ontwikkelt. Driekwart van de ondervraagden is negatief over de ontwikkeling van saamhorigheid (72%) en omgangsnormen (78%). Over de veiligheid, saamhorigheid en omgangsnormen in eigen buurt en eigen straat is men overwegend positiever. Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt de ontwikkeling in de eigen buurt en straat positief.
 
8 op 10 Nederlanders vindt het nodig om buurten veiliger te maken
Een meerderheid is het niet eens met een vermindering van het aantal politie- of wijkagenten. Ook vinden de meeste Nederlanders dat politie en justitie in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van veiligheid. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er nu nog onvoldoende gedaan wordt door instanties om buurten veiliger te maken, terwijl 8 op de 10 dat wel nodig vindt. Over de aanpak bestaat verdeeldheid: er is net iets minder animo voor repressie dan voor preventie.
 
Ruim driekwart van de Nederlanders zegt zelf bereid te zijn de buurt veiliger te maken. Waar bijna de helft vindt dat hij precies genoeg doet is er toch eenderde die vindt meer te moeten doen. Er is verdeeldheid over de tijd die men hierin wil steken. Een meerderheid is bereid de straat schoon te houden (69%) en te investeren in elkaar beter leren kennen (53%), om zo bij te dragen aan de veiligheid in eigen straat. Bijna de helft van Nederland (46%) wil minder dan 10 euro per jaar extra geld betalen om de veiligheid te verbeteren. Eenvijfde is bereid om 50 euro of meer bij te dragen aan veiligheid in eigen buurt.
 
Verschillen per provincie
Opvallend is dat op de vraag hoe de veiligheid zich ontwikkelt in respectievelijk Nederland, eigen buurt en eigen straat, de provincies Utrecht en Flevoland daarover negatief zijn, terwijl de provincies Gelderland, Zeeland en Overijssel beduidend positiever zijn. De bereidheid om zelf iets te doen om de buurt veiliger te maken is het laagst in Flevoland (70,8%) en het hoogst in Drenthe (83,9%).
 
Op de vraag of men bereid is om 's avonds in de eigen buurt een rondje te lopen met een 'buurtwacht' vest aan zijn de verschillen per provincie groot. Over het algemeen is dat voor iedereen een stap te ver: gemiddeld 11,9% is bereid. In Drenthe is dat 19,6%, in Noord-Holland slechts 7,1%.