Zeist,
24
september
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Maximum tarieven mondzorg verhoogd

De kosten voor mondzorg worden voor kinderen tot 18 jaar uit de basisverzekering vergoed en vanaf 18 jaar uit de aanvullende tandartsverzekering. Achmea wil dat deze kosten voor iedereen betaalbaar blijven. Nu, maar zeker ook in de toekomst. ​

In 2012 is de Minister van VWS het 'experiment vrije tarieven mondzorg' gestart, waarbij de tandarts zelf de hoogte van zijn tarief per behandeling mag vaststellen. Om te waarborgen dat deze tarieven binnen redelijke grenzen blijven, heeft Achmea ervoor gekozen een maximum bedrag per behandeling te vergoeden. Zo zorgen we er ook voor dat de premie voor onze klanten niet onnodig hard hoeft te stijgen. Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, dat is wat we willen bereiken.

Maximale bedragen verhoogd
De maximale bedragen voor mondzorg uit de basisverzekering zijn gedurende dit jaar nog eens verhoogd, zodat onze klanten niet of zo min mogelijk moeten bijbetalen. Onze maximum tarieven zijn gebaseerd op een ruime vergoeding voor de kosten van behandeling door een tandarts. Bijna alle tandartsen hanteren tarieven die lager of gelijk zijn aan onze maximale tarieven voor de basisverzekering.

Behandeling zonder bijbetaling
Desondanks moeten sommige klanten van Achmea toch in enkele gevallen extra bijbetalen voor de kosten van hun tandarts, omdat deze een tarief berekent dat hoger is dan het door Achmea vastgestelde maximum tarief. Dit vinden we heel erg vervelend voor onze klanten. Indien de klant dat wil, dan adviseren we hem graag een tandarts waarbij hij een behandeling zonder bijbetaling krijgt.

Passende oplossing zoeken
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat iemand een behandeling krijgt van een tandarts met een tarief, hoger dan het maximum tarief van Achmea. Klanten met vragen kunnen contact opnemen met hun verzekeraar en dan wordt samen met de klant naar een passende oplossing gezocht.