Zeist,
22
maart
2018
|
07:30
Europe/Amsterdam

Jaarresultaten 2017: sterke verbetering resultaten

  • Operationeel resultaat stijgt naar €349 miljoen
  • Schade & Inkomen en Pensioen & Leven dragen vooral bij aan de resultaatverbetering
  • Basiszorg nog verlieslatend ondanks lagere inzet van kapitaal voor niet-kostendekkende premie van €108 miljoen
  • Structurele kostenreductie gerealiseerd van €117 miljoen (5%)
  • Solvabiliteit gestegen met 3%-punt tot 184%

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

“Als verzekeraar staan wij onze klanten bij en breiden we onze verzekeringsactiviteiten uit met vernieuwende oplossingen en diensten. 2017 was het eerste jaar van onze nieuwe planperiode met als motto ‘Samen Waarmaken’. We hebben belangrijke verbeteringen gerealiseerd, zowel in de dienstverlening aan onze klanten als in de bedrijfsvoering. Hiermee blijven we relevant voor onze klanten. Dat onze klanten vinden dat we hierin slagen, blijkt onder meer uit de waardering die zij hebben voor de dienstverlening van onze merken, die onveranderd hoog is. We liggen voor op schema met de geplande kostenreductie en investeren volop in de vernieuwing van ons bedrijf.

Het resultaat van Achmea is in 2017 flink verbeterd. De rendementsmaatregelen bij Schade & Inkomen en lagere verliesvoorziening vanuit de premiestelling bij Zorg en de algehele verlaging van de kosten zorgen voor een verbeterd resultaat. Schade & Inkomen en Pensioen & Leven leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat. Onze strategische planperiode loopt tot 2020 en voorziet in de realisatie van een jaarlijkse structureel bruto operationeel resultaat van circa €450 miljoen, exclusief de bijdrage uit onze zorgverzekeringsactiviteiten. De resultaten over 2017 geven ons het vertrouwen dat we onze doelen gaan realiseren.

De premieomzet bij onze schade- en zorgverzekeringen is toegenomen. De toename bij schadeverzekeringen komt met name door groei in de particuliere portefeuille. Het aantal klanten van Zilveren Kruis bleef dit overstapseizoen vrijwel stabiel, waarmee het de grootste zorgverzekeraar van Nederland blijft.

Onze solvabiliteit is onverminderd sterk en komt uit op 191%. Na verwerking van dividend, coupons op hybrids en aandeleninkoop komt de Solvency II ratio uit op 184%, een toename van 3%-punt ten opzichte van 2016.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de services aan onze klanten te verbeteren. We zijn klanten beter online van dienst, de samenwerking met Rabobank is verbeterd en we bieden innovatieve diensten als het gezondheidsplatform Actify van Zilveren Kruis.

In de pensioenmarkt bieden we met het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) een innovatieve pensioenoplossing voor werkgevers en pensioenfondsen. Met deze en andere innovaties bouwen we verder aan een toonaangevende organisatie en een dienstverlener die dagelijks relevant is voor haar klanten.

Om dit te realiseren staan we met onze coöperatieve identiteit midden in de samenleving en houden we ons actief bezig met actuele, maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de overtuiging dat we als coöperatieve verzekeraar, actief op tal van vlakken, breed van waarde kunnen zijn. Voor onze klanten en voor de samenleving. Zo werken wij samen aan een gezonder, veiliger en meer toekomstbestendig Nederland.”

Op 22 maart was er een persconferentie in Zeist. Bekijk hier de presentatie en toelichting terug.