Zeist,
01
maart
2016
|
09:13
Europe/Amsterdam

Nettowinst Achmea stijgt naar €386 miljoen

  • Versnellen & Vernieuwen in volle gang:
    • Koploper in mobiele en online dienstverlening
    • Verlaging bedrijfskosten op schema; kostenreductie van meer dan €300 miljoen gerealiseerd
    • Stevige positie in pensioenmarkt met Centraal Beheer APF en Achmea Investment Management
  • Financiële positie aanhoudend sterk met solvabiliteit van 210% (IGD)
  • Inzet €481 miljoen van resultaat om stijging zorgpremies in 2016 te beperken
  • Stormen veroorzaakten ruim €120 miljoen aan schade bij onze klanten

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur:

“Achmea boekt over 2015 een nettowinst van €386 miljoen. Het resultaat verbeterde door kostendalingen over de volle breedte van het bedrijf. Ook positieve ontwikkelingen bij onze pensioen- en levenactiviteiten, onze bancaire en internationale activiteiten en hogere beleggingsresultaten droegen bij aan de resultaatsverbetering. Ons resultaat is sterk beïnvloed door de inzet van €481 miljoen om de premiestijging van onze zorgverzekeringen voor onze klanten te beperken. Grote stormen veroorzaakten veel schade bij klanten. De vergoeding van stormschades heeft ons resultaat verlaagd met ruim €120 miljoen. Onze premieomzet bleef stabiel rond de €20 miljard. Wij hebben ons marktleiderschap in schade- en zorgverzekeringen ingezet om de beste producten voor onze klanten mogelijk te maken.

Onze solvabiliteit is hoog gebleven met 210%, waardoor onze klanten erop kunnen rekenen dat we de met hen gemaakte afspraken in de toekomst kunnen nakomen. We hebben goedkeuring verkregen voor het gebruik van een partieel intern model bij schadeverzekeringen onder Solvency II. Hiermee zijn de belangen van onze verzekerden nog beter gewaarborgd.

Wij hebben met ons programma Versnellen & Vernieuwen binnen Achmea veel bereikt. Veel initiatieven zijn direct merkbaar voor de klanten van onze merken, zoals betere apps of een uitgebreidere online dienstverlening. Andere stappen zijn misschien minder zichtbaar, maar verbeteren onderliggend zeker onze dienstverlening. Met de voorgenomen oprichting van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) positioneren we ons stevig in de pensioenmarkt. In lijn hiermee zijn ook de vermogensbeheeractiviteiten binnen onze groep gebundeld tot Achmea Investment Management. Met meer dan €100 miljard aan beheerd vermogen is hiermee één van de grootste vermogenbeheerders van Nederland gecreëerd.

In het derde jaar van ons veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen komt Achmea in een volgende fase terecht. We houden de ingezette koers aan en ronden dit jaar het lopende programma af. Tegelijkertijd accelereren we op onderdelen om blijvend in te spelen op de veranderende wensen van onze klanten. Zo stroomlijnen we onze organisatie verder langs de marktketens Schade & Inkomen, Zorg en ODV. Hiermee verminderen we de complexiteit en vergroten we de commerciële slagkracht van onze merken.

Ik bedank graag al onze medewerkers en de Centrale Ondernemingsraad voor hun grote inzet en betrokkenheid. Ook onze andere stakeholders wil ik bedanken: onze partners, in het bijzonder Rabobank, aandeelhouders en klanten. Een goede samenwerking met al onze stakeholders is de enige manier om ook in de toekomst van waarde te kunnen zijn, voor onze klanten en voor de samenleving.”

(Kijk de persconferentie terug via deze link.)