Zeist,
04
maart
2014
|
07:32
Europe/Amsterdam

Nettowinst Achmea daalt 27% naar €344 miljoen

  • Nettowinst lager door afboekingen goodwill pensioendienstverlening en zorgverzekeringen
  • Operationeel resultaat stijgt naar €536 miljoen, onder meer door lagere kosten
  • Goed resultaat Schadebedrijf ondanks grote branden en stormschades
  • Structureel resultaat basiszorgverzekeringsactiviteiten stabiel
  • Solvabiliteit onverminderd sterk op 202%
  • Eerder ingezette initiatieven resulteren in een verdere kostendaling van 5%

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur:

“Achmea gaat met het veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen een nieuwe episode in haar geschiedenis schrijven. We versnellen in klantgerichtheid en kostenbesparingen en we vernieuwen en digitaliseren onze processen en dienstverlening. Wij zijn actief in een sector in verandering en willen deze slag maken om ook in de toekomst te blijven wie wij zijn: een coöperatieve verzekeraar met ijzersterke merken die op een moderne manier in contact staan met hun klanten. Helaas moeten we in de komende drie jaren afscheid nemen van circa 4.000 medewerkers die uiteraard actief worden betrokken en geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de afname van de werkgelegenheid. Deze ingrijpende reorganisatie heeft in 2014 al zijn eerste effecten en heeft gevolgen voor vrijwel al onze medewerkers. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met de belangen van hen die dit raakt, in goede samenwerking met onder meer de medezeggenschap.

Onze nettowinst nam over 2013 met ruim een kwart af tot €344 miljoen. Ons resultaat werd sterk beïnvloed door afboekingen van goodwill op onze pensioendienstverlening en zorgverzekeringsactiviteiten, omdat we verwachten met deze activiteiten in de toekomst structureel minder resultaat te zullen behalen dan wij eerder veronderstelden. Onderliggend steeg ons operationele resultaat met 4% naar €536 miljoen, onder meer doordat we onze kosten verder hebben verlaagd. We realiseerden een hoger resultaat in ons Schadebedrijf, onder andere dankzij onze ingrepen om de winstgevendheid bij onze inkomensverzekeringen te herstellen. Enkele grote branden en de recente stormen van oktober en december zorgden voor schade bij onze klanten en raakten ons resultaat. Het structurele resultaat uit onze zorgverzekeringsactiviteiten daalde, omdat wij de premies voor onze klanten in 2013 gelijk hebben gehouden en de stijging van de zorguitgaven verder doorzette.

Eerder ingezette initiatieven leidden afgelopen jaar tot een kostendaling van 5%, maar we zijn nog niet tevreden over het tempo van de kostenverlagingen. Ons kostenniveau is nog te hoog en ons verzekeringsbedrijf rendeert mede daardoor structureel onvoldoende. Daarnaast bevatte ons resultaat in 2013 een aantal eenmalige posten. Dit onderstreept het belang van ‘Versnellen & Vernieuwen’, zodat we kunnen blijven investeren in nieuwe digitale oplossingen voor onze klanten, klanttevredenheid hoog kunnen houden en ook op de lange termijn financieel gezond blijven. Het veranderprogramma gaat leiden tot een structurele verlaging van onze bedrijfskosten met €450 miljoen voor eind 2016. We scherpen hiermee onze eerdere kostenbesparingsdoelstelling aan.”

(Klik hier voor de webcast van de persbijeenkomst.)