René van Harrewijn-Korrûbel
“Iedereen is gelijk maar sommigen iets meer”
René van Harrewijn-Korrûbel
Zeist,
11
juli
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Iedereen is gelijk maar sommigen iets meer

René van Harrewijn-Korrûbel is volmacht-specialist bij Achmea. In een team met vier personen, vormt hij het steunpunt voor tussenpersonen met inkomensverzekeringen voor werknemers. Van Harrewijn pleit voor een leven lang werken aan je cv.

Bore outs. Dat zijn werknemers die hun tijd wel uitzitten. Daar snap ik niks van. Een baan is allang niet meer voor je hele leven. Ik ben 55 jaar, maar ik heb altijd aan mijn employability gewerkt en denk als een ondernemer: Hoe verhoog je voortdurend je marktwaarde en inzetbaarheid?”

“Als een medewerker wordt ziek gemeld, mogen wij niet weten wat hem mankeert. Volkomen terecht. Al heeft-ie last van een kromme teen. Gaat ons niks aan. Onbewust zou je namelijk toch in de verleiding komen om iets te doen met die informatie.”

“Nederland is nog ‘net zo ziek’ als Ruud Lubbers 24 jaar geleden constateerde. Er zaten toen 879.000 mensen in de WAO. In 2014 telde ons land 804.000 arbeidsongeschikten.”

“Sommige mensen zitten 10 tot 15 jaar thuis en hebben nog nooit contact gehad met het UWV. De uitkeringsinstantie zou veel meer werk moeten maken van de herbeoordeling van arbeidsongeschikten. Maar ze hebben te grote achterstanden en per jaar komen er slechts 17 extra bedrijfsartsen bij. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.”

“In België ligt het arbeidsverzuim veel lager dan in Nederland. Daar word je - als je ziek bent - ook niet twee jaar lang doorbetaald op kosten van de werkgever.”

“De middenklasse in Nederland wordt de komende jaren hard geraakt door de automatisering. In onze sector gaat dat extra snel. Het antwoord op de automatiseringsgolf is specialisatie. Je moet een specialist worden binnen je eigen vakgebied. Dat kan ook nog als je 50-plus bent.”

“Onder de bevolking is de gemiddelde arbeidsparticipatie 65 procent. Maar bij laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen slechts 55 procent. Grote groepen kunnen niet meekomen in onze samenleving en blijven ‘hangen’ in een uitkering.”

“Het gebrek aan participatie aan de arbeidsmarkt zal er toe leiden dat deze groepen bij elkaar blijven klitten in volle wijken. Veilig in hun eigen omgeving en samen met hun ‘lotgenoten’.”

“In de jaren ’60 woonde ik met mijn ouders in de Haagse Schilderswijk en Morgenstond. Destijds vormden deze stadsdelen een ideale mix tussen geschoolde arbeiders, middenklasse en ambtenaren. Iedereen was welkom. Families hielpen elkaar en de mensen voelden een sterke gemeenschappelijke binding. Die gemeenschapszin is volledig verdwenen Sterker nog; na tien uur ’s avonds kun je daar maar beter niet met een laptoptas over straat gaan.”

“De huidige bewoners in de wijk zijn decennialang aan hun lot overgelaten en voelen zich buitengesloten. Logisch dat deze bewoners zich niet solidair voelen met Nederland.”

“De ontwikkeling binnen deze buurten vertoont verwantschap met de verzuiling uit de jaren ‘20, ‘30 en ‘50 van de vorige eeuw. Toen waren het de katholieken, protestanten en socialisten die de samenleving in hokjes opdeelden. Nu zijn het veelal gelovige moslims, van soennitische en sjiitische komaf, en een laatste plukje ongelovige autochtonen.”

“’Iedereen is gelijk maar sommigen iets meer,’ schreef George Orwell in het boek Animal Farm. Dit is, naar ik vrees, de moeilijke waarheid over onze samenleving. Die is namelijk niet zo solidair. Neem het plan om vluchtelingen op te vangen. De algemene houding is: lang leve de vluchteling maar niet bij mij a.u.b.”

“Aan geïnstitutionaliseerd vrijwilligerswerk doe ik niet. De organisatiestructuren vind ik niet helder. Kijk voor de grap eens naar luxe kantoorpanden van internationale organisaties. Of check de salarissen van directies van vrijwilligersorganisaties. 200.000 euro jaarsalaris is zo verdiend in de top. Dit betekent overigens niet, dat ik geen vrijwilligerswerk doe. Ik bied mantelzorg aan familieleden.”

Boilerplate

Hoe solidair is Nederland?

Vanaf begin 2015 is Achmea op zoek naar antwoorden op deze vraag. We vragen publieke figuren naar hun persoonlijke mening over solidariteit. Dat levert elke week nieuwe inzichten op. Lees eerdere blogs over solidariteit in Nederland en praat mee op Facebook!

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.