Zeist,
16
augustus
2018
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea boekt €200 miljoen resultaat ondanks januari stormen

  • Resultaat Pensioen & Leven gestegen door beleggingsrendementen en lagere kosten
  • Resultaat Zorg gestegen door lagere beheers- en zorgkosten. Premie basiszorg nog niet kostendekkend
  • Resultaat Schade & Inkomen lager door januari stormen. Onderliggend resultaat door rendementsmaatregelen verbeterd
  • Internationale groei in digitale kanaal; Achmea betreedt Canadese verzekeringsmarkt
  • Solvabiliteit onverminderd stevig en toegenomen tot 191%

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:

“Achmea is goed op weg met de realisatie van haar ambities tot 2020. Om onze klanten steeds beter van dienst te zijn investeren we volop in innovatie en ontwikkelen we ons verder tot een toonaangevende financiële dienstverlener, die ook in de toekomst relevant is voor haar klanten en de samenleving.

De resultaten over de eerste helft van dit jaar zijn sterk beïnvloed door de schadelast als gevolg van de twee zware stormen die in januari over ons land trokken. Deze veroorzaakten veel leed en schade bij onze klanten, die wij in deze situatie goed hebben kunnen bijstaan. De totale schadelast als gevolg van deze stormen is uitgekomen op €116 miljoen. Gecorrigeerd voor deze schadelast neemt ons operationele resultaat over het eerste halfjaar toe. Ons resultaat verbeterde door een hogere premieomzet, verdere kostenbesparingen en hogere beleggingsopbrengsten. Onze solvabiliteit is stevig en verder toegenomen tot 191%.

Bij de particuliere schadeverzekeringen hebben wij meer klanten gekregen en is onze premieomzet gestegen, onder meer dankzij nieuwe diensten en de goede online service aan klanten van Centraal Beheer, Interpolis en FBTO. Dat wordt ook door onze klanten gewaardeerd. Zo werd Centraal Beheer uitgeroepen tot klantvriendelijkste verzekeraar en heeft FBTO de hoogste score behaald bij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dankzij een strategisch partnership met Google is Centraal Beheer als eerste Nederlandse verzekeraar opgenomen in Google Assistent, waarbij innovatieve spraaktechnologie wordt ingezet bij de dienstverlening aan onze klanten.

De premie in de basiszorg is nog niet kostendekkend. Desondanks is het resultaat uit onze zorgverzekeringsactiviteiten toegenomen door een lager zorgverbruik dan verwacht voor zowel de basis als aanvullende verzekering en doordat we de uitvoeringskosten verder hebben weten te verlagen met behoud van de hoge kwaliteit van dienstverlening. De integratie van De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis leidt nu al tot lagere kosten voor onze klanten. Dit draagt allemaal bij aan het beheersbaar houden van de zorguitgaven in Nederland.

Onze vernieuwde pensioenstrategie ontwikkelt zich goed met de aanwas van nieuwe klanten. In de markt is er veel waardering voor het integrale aanbod van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds. Internationaal groeien we met name door onze dienstverlening via het digitale kanaal. In Canada is de start in voorbereiding van een online verzekeraar via het Onlia merk samen met Fairfax. Hiermee wordt het innovatieve schadeverzekeringsaanbod verder uitgebouwd, gebruikmakend van het InShared platform en Achmea’s ervaring in online directe distributie.

Wij ontwikkelen ons steeds verder van verzekeraar naar een brede innovatieve financiële dienstverlener. Door slim gebruik van data en digitalisering kunnen we onze klanten op veel meer vlakken van dienst zijn. Met onze diensten dragen wij bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Zo heeft Zilveren Kruis campagne gevoerd op de zakelijke markt voor een gezonde organisatiecultuur. Met BlueLabel is de eerste waterkwetsbaarheidsscan ter wereld op de markt gebracht. Interpolis zorgt met ThuisWacht dat huizen veiliger zijn tijdens afwezigheid en het Centraal Beheer APF geeft deelnemers integraal inzicht in hun financiële toekomst.

Vanuit de doelstelling '25% minder verkeersongevallen in 2020' is de Interpolis-campagne rond het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer geïntensiveerd. Ook via ons beleggingsbeleid willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving: Achmea noteert een goede derde plek in de Eerlijke Verzekeringswijzer 2018, met de ambitie om daarin verder te stijgen.

Ondanks de goede voortgang over het eerste halfjaar, blijft scherpe focus op de realisatie van onze ambities en verdere verhoging van ons resultaat van belang. Verzekeren is immers inherent verbonden aan het omgaan met onzekerheden. Een recent voorbeeld hiervan is de omvangrijke last vanuit de januari stormen. Wij zijn daar goed op voorbereid en gaan door met de uitvoering van onze strategie richting 2020 waardoor we ook in de toekomst voldoende ruimte zullen creëren om te investeren in een steeds betere dienstverlening aan onze klanten. Een continue focus op reductie van kosten is daarbij van groot belang. Wij verwachten dat onze plannen zo leiden tot een verdere verhoging van ons resultaat.”