Zeist,
07
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fries dorp podium voor conventie over staat en toekomst Nederland

Hoe staat Nederland ervoor? Hoe ziet onze toekomst er uit met betrekking tot de thema’s pensioen, zorg, arbeidsparticipatie, veiligheid en mobiliteit? Op 28 mei 2011 keert Achmea terug naar de wortels van haar bedrijf en organiseert in het historische Friese dorpje Achlum de Conventie van Achlum om over deze onderwerpen uitgebreid in discussie te gaan.​

Agenda van Achlum
De dag resulteert in de Agenda van Achlum. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Nederland dat een compleet dorp – inclusief haar historische locaties – onderdak biedt aan een dergelijk event.

Om bovengenoemde thema’s van verschillende kanten te belichten worden aansprekende Nederlanders uitgenodigd: dit zijn politici, wetenschappers, ondernemers, kunstenaars en journalisten. Zij laten hun mening en visie horen en wakkeren de discussie aan. De Conventie van Achlum wordt daarmee een dag met verrassende ontmoetingen en scherpe debatten. Een dag om vragen te stellen en oplossingen te vinden.

Inmiddels zijn de eerste sprekers bevestigd. De komende weken zal de sprekerslijst groeien met indrukwekkende namen uit binnen- en buitenland.

Locatie
De conventie vindt plaats in Achlum, een oud-Fries terpdorp onder de rook van Franeker, met vele historische gebouwen en ongeveer 660 inwoners. Achlum ligt op de route van de Friese Elfstedentocht. Op 28 mei is het hele dorp podium voor de conventie die plaats biedt aan zo’n 2000 gasten. Op verschillende plaatsen worden tenten gebouwd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande locaties zoals de kerk en het dorpshuis. Maar ook in de historische kop-hals-romp-boerderij en in verschillende huiskamers van de inwoners zijn gesprekken gepland.

Waarom Achlum?
De roots van Achmea gaan 200 jaar terug, naar 1811. In het Friese dorpje Achlum richt boekhouder Ulbe Piers Draisma de Onderlinge Waarborgmaatschappij ‘Achlum’ op. Iedere maand leggen de leden, 39 boeren en notabelen, een paar stuivers in de gezamenlijke pot en staan zo garant voor elkaar in het geval een van hen getroffen zou worden door hooibroei.

Nederland is sinds de oprichting van Draisma’s waarborgmaatschappij sterk veranderd, maar voor Achmea vormt deze vorm van solidariteit nog altijd de belangrijkste kernwaarde. Ook al is dat in tijden van miljardenbezuinigingen en maatschappelijke onrust zeker niet vanzelfsprekend. In het jubileumjaar 2011 keert Achmea daarom terug naar de wortels van haar bedrijf met de Conventie van Achlum​.