Zeist,
13
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Een derde van de Nederlanders is bang om zijn baan te verliezen als gevolg van de crisis

Een derde van de Nederlanders is bang om zijn baan te verliezen als gevolg van de crisis. Dit blijkt uit een onderzoek dat Achmea en De Persdienst lieten uitvoeren door Intomart GfK. Achmea is sinds september 2012 met de samenleving in gesprek op volgensnederland.nl. Werk is een van de vijf maatschappelijk relevante onderwerpen die er worden besproken.

Achmea startte in 2011 met de maatschappij monitor. Voor het eerst na tien metingen staat het onderwerp werkloosheid op de tweede plaats van meest belangrijke thema's. Gezondheidszorg staat onwrikbaar op nummer één. Bij de start in februari 2011 was werkloosheid nog nummer zeven en vormden gezondheidszorg, onderwijs en economie de top drie. Bijzonder is dat de algehele stemming over de ontwikkeling van Nederland, weliswaar nog steeds negatief is, maar significant stijgt van -40% naar -29%. Dit komt doordat Nederlanders zich meer realiseren dat hun land tot de welvarendste landen van de wereld behoort, ze veilig over straat kunnen lopen en de overtuiging dat - mede door het bezuinigingsbeleid - de economie weer aantrekt.
 
De economische crisis wordt gezien als de grootste oorzaak van de werkloosheid. Een kleine meerderheid (54%) vindt dat ze door de economische omstandigheden worden belemmerd om te switchen van baan. Dit gegeven uit zich ook in de angst voor banenverlies: een derde van de Nederlanders is bang om zijn baan te verliezen door de crisis.
 
Oudere werknemer waardevol
Een groot deel van de Nederlanders (84%) vindt dat oudere werknemers jongere werknemers moeten begeleiden. Een meerderheid vindt dat er teveel kennis en ervaring zou verdwijnen als oudere werknemers plaatsmaken. Dit getuigt van een grote mate van solidariteit. Ongeveer een kwart van de Nederlanders (28%) is wél van mening dat oudere werknemers plaats moeten maken voor jongere werknemers. Wanneer er een leeftijd wordt genoemd (60+), dan is een merendeel van mening dat oudere werknemers gedeeltelijk moeten stoppen om jongeren een kans te geven.
 
Een groot deel van de Nederlanders (79%) vindt een baan met minder verantwoordelijkheid acceptabel. En een kleine meerderheid vindt dat Nederlanders terug moeten kunnen gaan in functie en salaris. Zes op de tien Nederlanders geeft aan een lager salaris te accepteren om aan het werk te blijven.
 
Ruim 80% bestempelt de groeiende jeugdwerkloosheid als een gevaar voor de samenleving. Door de ondervraagden wordt jeugdwerkloosheid echter niet erger gevonden dan ouderenwerkloosheid.
 
70% gelukkig met baan
Ondanks de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt, zegt ruim 70% van de Nederlanders gelukkig te zijn met hun baan. Zes op de tien Nederlanders geeft aan een goede privé-werk balans te hebben. Slechts 17% zou liever een ander beroep uitoefenen.
 
Op ruime afstand na de economische crisis worden de open grenzen, mismatch tussen opleiding en de arbeidsmarkt en laag animo voor eenvoudig werk als oorzaken gezien voor de toenemende werkloosheid. De vergrijzing en duurdere kinderopvang spelen een veel kleinere rol.