Zeist,
23
juni
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Duidelijkheid in zorgkwaliteit hoognodig

Vandaag maakt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) voor een aantal behandelingen kwaliteitsnormen bekend. Maar is kiezen voor kwaliteit ook zo makkelijk? Voor Zilveren Kruis Achmea reden een volgende stap in het transparant maken van de kwaliteit van zorg te zetten. “Onze verzekerden hebben het recht te weten welke ziekenhuizen wel of niet aan de kwaliteitseisen voldoen, ” aldus Arné van den Boom, directeur Zilveren Kruis Achmea.

Kwaliteitsnormen cardiologie
Zilveren Kruis Achmea is blij dat nu ook de cardiologen kwaliteitsnormen hebben opgesteld en vrijgegeven, omdat dit voor verzekerden de keuze voor kwaliteit mogelijk maakt. “Zilveren Kruis Achmea wil alleen afspraken maken met ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitseisen en gecontroleerd zijn door de NVVC.” De zorgverzekeraar overlegt met de NVVC hierover en zal op haar website verzekerden informeren welke ziekenhuizen dit zijn. Ziekenhuizen die niet voldoen aan de eisen en/of niet zijn gecontroleerd, worden per 1 januari 2012 niet meer gecontracteerd door Zilveren Kruis Achmea.

Kwaliteit is een keuze
“Steeds meer mensen beseffen dat er verschil is in kwaliteit. Maar nog onvoldoende mensen kunnen een bewuste keuze maken, omdat van slechts 6% van de zorg kwaliteitsinformatie beschikbaar is”, vervolgt Van den Boom. “Dat is jammer, want als mensen op basis van informatie zelf een weloverwogen keuze maken, komt dat de kwaliteit van zorg ten goede én de zorgkosten.” De beste zorg is uiteindelijk ook de voordeligste zorg omdat de slagingskans hoger is en er minder kans is op complicaties en heroperaties. “Wij zien het daarom echt als onze taak om te blijven investeren in het zo goed mogelijk kunnen beantwoorden van de vraag: waar krijg ik de beste zorg?”

Transparantie in kwaliteit
Al eerder lanceerden chirurgen en urologen voor een aantal behandelingen kwaliteitsnormen. Zilveren Kruis Achmea maakt die normen en welke ziekenhuizen daaraan voldoen openbaar op haar website www.zilverenkruis.nl. Daarnaast zijn ook de kwaliteitsafspraken met kraamzorgbureaus en fysiotherapeuten transparant op de website te vinden. Zilveren Kruis Achmea doet dit om haar verzekerden in staat te stellen keuzes te maken in de zorg.