Zeist,
30
oktober
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Coöperatie ‘WeHelpen’ brengt mantelzorgers, patiënten en vrijwilligers bij elkaar

Vandaag lanceert de nieuwe landelijke coöperatie ‘WeHelpen’ haar website www.wehelpen.nl. WeHelpen heeft als ambitie om mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden met elkaar te verbinden om dit te organiseren. Zodat zij de mogelijkheid krijgen om zelf regie te nemen in vraag en aanbod van informele zorg. Burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. De doelstelling van het platform is dan ook: het ontsluiten en stimuleren van sociaal kapitaal. Achmea is een van de oprichters van dit initiatief. ​

Punten verdienen
Wehelpen.nl is een online marktplaats met slimme functies voor het vragen, aanbieden en organiseren van hulp. Dankzij dit platform ontstaan er lokale netwerken van mensen die elkaar vertrouwen en helpen. Wehelpen.nl biedt de mogelijkheid om een agenda bij te houden en een logboek te maken. Alle geboden hulp wordt beloond met punten (credits), die iemand zelf kan gebruiken om hulp te vragen of kan doneren aan een ander die hulp nodig heeft. Verder biedt de website een bron van informatie aan mantelzorgers, vrijwilligers en hulpbehoevenden.

De coöperatie WeHelpen
Een unieke samenwerking. De coöperatie is opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. Verder hebben zich ook al andere organisaties aan WeHelpen verbonden, zoals: Careyn, Corona Woonzorgalliantie, Espria Zorg, welzijn en wonen, gemeente Dalfsen, gemeente Kollumerland, Mezzo landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, revalidatiecentrum Het Roessingh, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en UMC St. Radboud. En zo zijn er nog vele partijen die interesse in WeHelpen hebben getoond. Gezamenlijk met de leden en hun achterban zetten we een nationale beweging in gang rondom informele zorg en burgerparticipatie.

De aanpak van WeHelpen
1. Het aanbieden van een online infrastructuur via www.wehelpen.nl
2. Introductie van een puntensysteem (credits) die het verlenen van onderlinge hulp stimuleert, vraagverlegenheid helpt op te lossen en vragers activeert ook iets te bieden
3. Het tot stand brengen, versterken en aanjagen van dynamiek in de lokale gemeenschap
4. De coöperatie voor ontwikkeling, instandhouding en kennisdeling.