Zeist,
13
april
2017
|
07:30
Europe/Amsterdam

Centric wil pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen overnemen van Syntrus Achmea

Centric wil de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’en) overnemen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. De ondernemingen hebben daarover gisteren een Letter of Intent (LOI) getekend. Het gaatom een collectieve overgangsregeling met als uiterste ingangsdatum 31 december 2017.Een deel van de medewerkers van Syntrus Achmea Pensioenbeheer gaat mee over naar Centric.

De collectieve regeling is bedoeld voor de volgende zes fondsen: BPF Betonproductenindustrie, BPF Houthandel, BPF Reiswerk, BPF Tandtechniek, BPF Meubelindustrie en BPF Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Deze fondsen bedienen in totaal ruim 200.000 deelnemers. Centric wil voor deze klanten van Syntrus Achmea de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioencommunicatie gaan verzorgen. De fondsen bepalen binnenkort of ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de dienstverlening door Centric.

Overname past in groeistrategie Centric
De overname past in de groeistrategie van Centric. Het bedrijf wil naast de administratie voor verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen ook direct pensioenfondsen gaan bedienen. Centric is ervan overtuigd dat IT in de toekomst een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van pensioenuitvoering. Als IT- en administratief dienstverlener heeft Centric veel kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële sector.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer maakte eind vorig jaar bekend zich volledig te richten op pensioenbeheer voor ondernemings- en beroepspensioenfondsen en het Centraal Beheer APF en daarom haar dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen in twee jaar af te bouwen. De onderneming is daarop in overleg gegaan met de bpf’en over mogelijke scenario’s. Het scenario van een collectieve overname door Centric is vervolgens met steun van de fondsen uitgewerkt.

Een deel van de medewerkers van Syntrus Achmea gaat mee over naar Centric. Daarmee is hun specifieke kennis en ervaring geborgd voor fondsen en deelnemers en blijft hun werkgelegenheid behouden. Om hoeveel mensen het exact gaat, is op dit moment nog niet te zeggen; dat hangt mede af van het aantal bpf’en dat besluit gebruik te maken van de collectieve overgangsregeling.

Gericht op een vloeiende overgang
Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening bij Achmea: “De regeling is gericht op een vloeiende overgang van onze dienstverlening naar Centric en is daarmee in het belang van onze klanten, hun deelnemers en onze medewerkers. Onze klanten en hun deelnemers kunnen rekenen op een overdracht naar een organisatie die wil groeien en investeren in de pensioenuitvoering voor bedrijfstakpensioenfondsen. De overeenkomst biedt perspectief aan onze medewerkers. Een deel daarvan gaat mee over, waarmee hun baan en hun specifieke kennis en ervaring is geborgd voor klanten en deelnemers. Ik ben blij dat zij onderdak krijgen bij een werkgever waar hun werkzaamheden een kernactiviteit zijn.”

Hans Schrijver, Chief Commercial Officer van Centric: “We zetten hiermee een mooie stap voor het realiseren van onze groeiambitie in de financiële dienstverlening. Dit is belangrijk voor zowel onze organisatie als voor de nieuwe klanten die we hiermee verwelkomen. Onze ontmoetingen met de bedrijfstakpensioenfondsen geven mij alle vertrouwen voor de toekomst. Wij hebben de juiste kennis en de juiste mensen in huis om hen optimaal van dienst te zijn. Daarnaast zijn we blij dat we onze organisatie versterken met mensen van Syntrus Achmea. Samen zorgen we ervoor dat de continuïteit van de dienstverlening geborgd is. We zijn ervan overtuigd dat zowel medewerkers als bedrijfstakpensioenfondsen zich bij ons thuis voelen.”