Kees Klomp
“Er bestaan geen goede mensen, wel bewuste mensen”
Kees Klomp
Zeist,
15
augustus
2016
|
08:27
Europe/Amsterdam

"Er bestaan geen goede mensen, wel bewuste mensen”

Kees Klomp is bedrijfsadviseur en boeddhist. Hij voorspelt dat maatschappelijke winst in de komende tien jaar belangrijker wordt dan financiële winst. Volgens hem is compassie, mededogen, het nieuwe goud.

“Een zen-leraar houdt een rode bloem in de lucht en vraagt aan het publiek in de zaal: ‘wat zien jullie?’ ’Rode bloem,’ roept het publiek. ‘Klopt,’ zeg de zen-leraar, ‘het is een rode bloem, maar kijk nog eens, wat zien jullie nog meer?’ Een paar slimmeriken in de zaal antwoordt: ‘een steeltje, blaadjes en een stampertje.’ ‘Klopt ook,’ zegt de zen-leraar, ‘maar kijk nog eens beter. Wat zien jullie echt aan deze rode bloem…?’ De zaal valt stil, waarop de zen-leraar het woord pakt en het antwoord geeft: ‘zien jullie ook het zaadje in deze bloem?’ En zien jullie ook de aarde, het water, de zon, de mineralen, de warmte en de zwaartekracht die nodig waren om deze bloem te laten groeien? Het hele universum heeft samengewerkt om zich in deze bloem te manifesteren.’”

“Dus solidariteit is geen deugd, maar het is een gegeven. De normaalste zaak van de wereld. Alles beïnvloedt elkaar in deze wereld en bestaat bij de gratie van de wederzijdse afhankelijkheid.”

“Bernie Glasmann is oprichter van de Greystone Bakery, het mooiste bedrijf ter wereld, waar alleen dak- en thuislozen aan het werk zijn. Hij startte zijn onderneming nadat een goede vriend van de een op de andere dag dakloos raakte. Glassman hielp zijn vriend niet met geld of andere lapmiddelen, maar ging mee de straat op om zelf te ervaren wat het is om dakloos te zijn. Hij ontdekte dat dak- en thuislozen helemaal niet zielig zijn, maar een enorme kracht bezitten. Het is namelijk fucking zwaar om op straat te leven en om geld bedelen is het moeilijkste van het moeilijkste om te doen. Als je dat kan opbrengen en zo’n grote kracht in jezelf kan losmaken. Dan kan je ook op andere vlakken tot grote hoogte stijgen. Zo kwam Glassman op het idee voor zijn bedrijf.”

“Empathie is het vermogen om je in een ander te verplaatsen. Compassie de kracht om een ander te voelen - en verder te helpen - en altruïsme, de power om je eigen belang op zij te zetten om iemand anders te helpen. Deze drie elementen vormen de basis van het boeddhisme.”

“Mededogen - of compassie - is een van de minst goed begrepen termen ter wereld. Men verwart het met medelijden en ervaart het als een verschil in status. Ik plaats mij boven jou, want jij hebt geld nodig, ik vind je zielig en daarom help ik je. Dat uitgangspunt is meestal contraproductief. Het werkt in elk geval nooit duurzaam. Sterker nog; het helpt juist afhankelijkheid in de hand. Terwijl mededogen gelijkwaardigheid is. Het betekent het herkennen van de noodzaak van een ander.”

“De Greystone Bakery is inmiddels een 100 million dollar plus company. Een serieus bedrijf met een eenvoudig principe: we don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people. Het bedrijfsdoel is om mensen aan de slag te helpen.”

“De ware vorm van solidariteit is compassie: mensen blijvend vooruit helpen door je volledig te verplaatsen in de situatie van een ander.”

“Het aloude zakelijke adagium - maximale winst voor aandeelhouders - gaat volledig op de schop. We zullen het steeds achterlijker vinden dat we aandeelhouders blij hebben gemaakt om hun winst te verdubbelen. De maatschappelijke rol van een bedrijf, haar betekenis in onze straat, in ons leven, dat wordt belangrijk.”

“Daarom wordt compassie de bepalende waarde om mee te kunnen doen aan de economie. Het nieuwe goud. In de tijd van jagers en boeren was het de aarde, in de industrialisatie waren het de fabrieken en in de kenniseconomie de techniek en de data. Maar in de betekeniseconomie, de periode waarin we nu terecht zijn gekomen, is dat compassie.”

“Bedrijven worden over tien jaar niet meer gewaardeerd vanwege hun financiële prestaties op de AEX-index, maar er komen nieuwe indices om uitdrukking te geven aan de ecologische- of sociale winst die organisaties behalen.”

“Kijk naar dieselgate van Volkswagen. Drie jaar geleden was het nog het allersterkste merk ter wereld. Door zo’n ecologisch schandaal is Volkswagen nu het meest onaantrekkelijke merk ter wereld.”

“In de kenniseconomie ging het over kennis. In de betekeniseconomie gaat het over wijsheid. Het besef dat alles met elkaar verbonden is en je het niet in je botte hoofd haalt om de wereld te vervuilen voor je aandeelhouders. Mensen beginnen dit steeds meer in te zien. We worden ons steeds meer bewust, hoe we in elkaar zitten.”

“Op de koffiemarkt zie je al heel lang die ethisch opwaartse spiraal. Met de introductie van Fair Trade koffie zagen mensen plotseling dat er kennelijk ook Unfaire koffie bestaat. Zo kwam geleidelijk een brede maatschappelijke discussie op gang.”

“We gaan van fuck the system naar hack the system.”

“Ik geloof niet dat de mens goed is, of beter wordt, en ook boeddhisten voelen woede, haat en afgunst. Het enige verschil is dat wij er ons bewust van zijn. Dus er bestaan geen goede mensen, maar wel bewuste mensen.”

Boilerplate

Hoe solidair is Nederland?

Vanaf begin 2015 is Achmea op zoek naar antwoorden op deze vraag. We vragen publieke figuren naar hun persoonlijke mening over solidariteit. Dat levert elke week nieuwe inzichten op. Lees eerdere blogs over solidariteit in Nederland en praat mee op Facebook!

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Ferdinand M.A.
16
August
2016
Alles beïnvloed elkaar en bestaat bij de gratie van wederzijdse afhankelijkheid, en deze kennis bij de bewuste mens wordt aanschouwd begrijp ik.

Maar hoe moeten wij met een geloof, de aangebrachte trauma's, onze cognitieve desonantie en misleid omgaan die wij eeuwen lang in stand hebben gehouden?, ...en nog aanmoedigen?

Is de gevestigde orde bereid uit hun comfort zone te stappen, de status quo te schenden, verlies lijden, omwille van wat?
...een sociaal maatschappelijke probleem die zij niet zullen onderkennen??

Is het dan niet waar dat zij ook de vermogen en middelen bezitten om adaptief te reageren op voor hun als dreiging ervaren ontwikkelingen???

In afwachten van een reactie verblijf ik,
Hoogachtend.

Elmar
15
August
2016
Stel dat 10% van de mensheid slecht is idd. Zonder slecht geen goed. Mooi inzicht. Dank voor het opschrijven.
Angela
15
August
2016
Namens Madelon: misschien iets om te delen binnen DI?
Theo
15
August
2016
Goed verhaal: LIKE
Hij die wil, ziet mogelijkheden
Hij die NIET wil, vindt argumenten