David de Jong
"Hoe kun je wateroverlast door een hoosbui beperken?"
David de Jong
Zeist,
07
juni
2016
|
13:48
Europe/Amsterdam

Blog: David de Jong, Manager Strategie & Ontwikkeling Achmea

Hoe kun je wateroverlast door een hoosbui beperken?

"Een ondergelopen parkeergarage, straten die blank staan, bewoners die midden in de kamer hun huisraad op elkaar gestapeld hebben. Ik denk dat bijna iedereen de beelden wel gezien heeft. Hoosbuien zorgden de afgelopen dagen voor veel overlast in Nederland.”

“En we krijgen in de toekomst vaker met dit soort extremen te maken, zeggen deskundigen. Gerrit Hiemstra verwelkomde ons in het nieuwe klimaat, dat overigens 35 jaar eerder van zich doet spreken dan voorspeld. Buien als die van vorige week zouden pas in 2050 voorkomen dachten we tot voor kort.”

“Hoe kunnen we Nederland bestand maken tegen hoosbuien? In Amsterdam is dit sinds twee jaar een vast agendapunt van de gemeenteraad. Op 28 juli 2014 stonden de straten van de stad in een mum van tijd blank door een wolkbreuk. In het project Rainproof werken bewoners, gemeente en bedrijven nu samen om van Amsterdam een regenbestendige stad te maken.”

“Achmea raakte in 2014 betrokken bij het project. Waternet wilde weten hoe groot de schade was van de buien op 28 juli, en welke stadsdelen het meest waren getroffen. Op basis van schademeldingen van onze Amsterdamse klanten hebben wij op postcodeniveau (6-cijferig) een schadekaart van Amsterdam gemaakt. Een neutraal data analytics bureau combineerde onze gegevens met die van Waternet en zo ontstond op basis van niet tot de persoon herleidbare informatie een goed beeld van de schade in de stad.”

“Dat is een mooi startpunt voor verder onderzoek en eventuele maatregelen. Denk aan efficiënter rioolonderhoud, de aanleg van waterbergingen en groene daken in de stad. Of aan een campagne die mensen aanzet om de tegels in de tuin in te wisselen voor gras en beplanting zodat het water makkelijker weg kan.”

“Wij hoefden niet lang na te denken over deelname aan Amsterdam Rainproof. Omdat het project helpt om overlast bij onze klanten te voorkomen of te beperken. Van ouds bieden wij verzekeringen aan om schade te vergoeden maar dat is altijd achteraf. Voorkomen is veel beter. Helemaal omdat schade door wateroverlast meestal niet over geld gaat.”

“Persoonlijke spullen die beschadigd raken, bezittingen met een emotionele waarde die verloren gaan, het feit dat je tijdelijk je huis uit moet. Dat is waar mensen door getroffen worden. Veel meer dan door de schade in euro’s. Als wij kunnen helpen om dat te vermijden, doen we dat graag.”

“Samen met Waternet kijken we nu of we bewoners kunnen helpen met op maat gemaakte adviezen. Voorbeeld: in Amsterdam zijn relatief veel souterrainwoningen. Uit onze analyse blijkt dat souterrains met een hoge drempel bij de deur meestal minder wateroverlast hebben. Tijdens de bui kun je ook nog schade voorkomen door de elektriciteit uit te schakelen of spullen te verplaatsen.”

“Dat klinkt misschien logisch maar veel mensen worden overvallen door een hoosbui en weten dan niet goed wat ze moeten doen. Met relatief kleine ingrepen voor en tijdens de buien kun je de wateroverlast verkleinen. Daar zijn mensen zich niet altijd van bewust.”

“Het mooie aan Amsterdam Rainproof is dat we door samen te werken meer meters kunnen maken op een maatschappelijk probleem. Waternet en Achmea hebben allebei een deel van de informatie. Door die te combineren ontstaat een completer beeld waarmee je mensen echt kunt helpen. Samen kunnen we iets wat alleen niet lukt: eraan bijdragen dat we vaker droge voeten houden in Nederland.”

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Stefan Nijwening
02
March
2017
Beste David, bij waterschap Vechtstromen (Twente en Z. Drenthe) zijn we in Enschede en andere steden en dorpen gesprek met burgers, boeren en bedrijven over (schade door) wateroverlast. En wie wat kan doen om schade te reduceren of voorkomen. We hebben analyse gedaan van verzekerbaarheid maar zouden daarover graag met jou over willen praten (ook vanwege jouw betrokkenheid bij Adam Rainproof). Mag ik je bellen? Of wil je mij bellen? 06-54964696.