Zeist,
20
september
2022
|
16:01
Europe/Amsterdam

Betalingsproblemen premies nog vergelijkbaar met 2021

Aantal achterstanden, betalingsregelingen en wanbetalers tot en met augustus hetzelfde als vorig jaar

Dit najaar is voor veel consumenten uitdagend met prijsstijgingen in de supermarkt en voor veel mensen een veel hogere energierekening. In Q4 en Q1 2023 is de verwachting dat als gevolg hiervan meer huishoudens te maken gaan krijgen met betalingsproblemen. Dat onze klanten hun premies kunnen blijven betalen en niet in schulden terechtkomen, heeft onze bijzondere aandacht. We ondersteunen klanten op verschillende manieren. Hoe zit het op dit moment? Wat zien we gebeuren? Jeroen van de Werken, Manager bij debiteurenmanagement, licht toe wat we nu zien.

Zie je het aantal klanten met betaalachterstanden toenemen?
“Tot en met augustus zien we bij de verschillende zorgmerken van Achmea nog geen toename van betaalachterstanden voor de zorgverzekeringspremie. Het aantal achterstanden, betalingsregelingen en wanbetalers is vergelijkbaar met vorig jaar. Wel zien we dat meer mensen een betalingsregeling aanvragen voor het betalen van het eigen risico van hun zorgverzekering. Ook bij de schadeverzekeringen van onder andere Centraal Beheer en FBTO zien we een eerste lichte stijging van aanmaningen en betalingsregelingen (betaalgemak) op de eigen risico nota’s en premie.

Hoe zit dat de komende periode, wat verwacht je?
“We verwachten vanaf Q4 meer betalingsproblemen. We ontvangen op dit moment de eerste signalen van klanten waarbij de problemen rond de inflatie en het betalen van de energienota naar voren komt. En incassopartijen met wie we samenwerken geven aan dat moeilijker gaat worden en dat is gezien de prijsstijging in de breedte ook te verwachten.”

Hoe is dat verdeeld over verschillende soorten verzekeringen/ premies (zorg/ schade)?
“We zien  tot nu toe hetzelfde patroon als vorig jaar. Het betaalgedrag van onze klanten is nog steeds goed. Wel zien we dat meer mensen een betalingsregeling aanvragen voor het betalen van het eigen risico van hun zorgverzekering. Ook bij de schadeverzekeringen van onder andere Centraal Beheer en FBTO zien we een eerste lichte stijging van aanmaningen en betaalregelingen (betaalgemak) op de eigen risico nota’s en premie.”

Wat doen jullie om klanten met betalingsachterstanden te helpen?
“Dat klanten hun premies kunnen blijven betalen en niet in schulden terechtkomen, heeft onze bijzondere aandacht. Dat was ook al zo. We ondersteunen klanten op verschillende manieren, zoals door het aanbieden van passende betaalregelingen afgestemd op draagkracht van de klant. En we kijken continu hoe we het betaalgemak voor onze klanten kunnen vergroten. Denk aan het instellen van een flexibel incasso-moment. Bij problemen verwijzen we klanten door naar Geldfit of andere loketten.”

Werken jullie ook met andere partijen samen om problemen voor klanten te voorkomen?
“We werken veel samen met andere partijen aan structurele oplossingen voor onze klanten. Bijvoorbeeld vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) delen wij de achterstanden zorgpremie met gemeenten net als ‘vaste lasten partners’ als energiemaatschappijen en huurcoöperaties dat doen. Deze signalen bij elkaar geven gemeenten beter en sneller inzicht om hulp op het juiste moment te bieden en het groter worden van schulden mogelijk te voorkomen. We zijn continu in gesprek met verschillende partijen over waar we hulp kunnen bieden bij (het voorkomen van) achterstanden en hoe samen te kijken naar duurzaam gezond betaalgedrag. Met rechtbanken werken we bijvoorbeeld aan alternatieve procedures (art96RV, Buurtrechter e.d.) om in gesprek te komen met klanten met achterstanden, vaak in combinatie met schuldhulp van de gemeenten. Dit niet alleen om de kostengerechtsgang voor de klant te drukken maar om samen te kijken naar duurzame oplossingen voor de klant.”

En hoe kijk je aan tegen het aankomende najaar?
“We willen zoveel mogelijk klanten  blijven helpen bij het voorkomen van schulden. Duurzaam betaalgedrag stimuleren. Neemt niet weg dat het lastig wordt voor veel mensen. Dat houden we natuurlijk nauwlettend in de gaten. ”