Zeist,
26
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Belangrijke rollen intermediair en verzekeraar bij volgende stap in optimaliseren zorg

Er ligt een gezamenlijke rol voor verzekeraar en intermediair in de ontwikkelingen in de zorg voor de toekomst. Die rol betreft niet alleen het beheersen van de zorgkostenstijgingen, maar vooral ook het stimuleren van de transparantie over het verschil in kwaliteit van de zorgverleners, en het initiëren van innovaties. De adviesrol naar werkgevers kan en moet nog verder worden ingevuld om zorg en gezondheidsdiensten ook een geïntegreerd onderdeel te maken van de HR- en bedrijfsstrategie binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Dat zijn enkele van de conclusies van het zorgseminar dat Avéro Achmea vorige week organiseerde en waar onder meer Roelof Konterman (Achmea), Wouter Bos (KPMG Plexus) en Jan Willem Menkveld (FrieslandCampina) spraken en debatteerden onder leiding van dagvoorzitter Lars Duursma.

Wouter Bos: zorgstelsel staat voor krachtproef
Wouter Bos, voorzitter KPMG Gezondheidszorg, refereerde tijdens het congres aan de regierol van de verzekeraar in het nieuwe zorgstelsel. Deze moet nog verder vorm krijgen. Bos noemde een aantal kritische succesfactoren die gaan bepalen of het de verzekeraar zal lukken of niet. Hij waarschuwde ervoor dat het financiële belang daarbij niet uitsluitend leidend mag zijn. Bos gaf aan dat alleen bij het succesvol aanpakken van een paar grote problemen, een volgende stelselwijziging voorkomen kan worden. Verder ziet hij de afschaffing van de AWBZ als een verbetering van het stelsel. De AWBZ kan in zijn ogen deels worden verlegd naar de verzekeraars en de WMO.

Adviesrol intermediairs
Roelof Konterman, voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea, benadrukte dat het vooral de kwaliteit van zorg is die onderbelicht blijft in de discussies over kostenbeheersing. Voor de consument is onduidelijk waar kwaliteitsverschillen liggen. Daarom worden deze nog niet meegewogen bij de keuzes die hij maakt. Het zichtbaar maken van kwaliteit is een belangrijk thema en daarbij kan de zorgverzekeraar een prominente rol spelen. Ook in relatie tot beloning van zorgverleners. Konterman ziet een belangrijke adviesrol weggelegd voor intermediairs. Zij kunnen voor werkgevers echt de zorgadviesrol vervullen. Het onderwerp wordt voor werkgevers steeds relevanter, omdat de zorgkosten een groter aandeel gaan vormen in het huishoudboekje van de werkgever en de werknemers. Bovendien valt er steeds meer te kiezen en dus uit te leggen.

Geïntegreegd beleid
Ook Jan Willem Menkveld, Manager Compensation & Benefits van FrieslandCampina, brak een lans voor de rol van de adviseurs. Zorg staat hoger op de agenda van ondernemingen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook vanuit de zorgplicht naar de medewerkers. Menkveld gaf aan dat het nodig is te komen tot een verankering van het zorgbeleid in de bedrijfsstrategie en een integratie van beleid op het gebied van preventie, Arbo, verzuim en reïntegratie. Hij ziet hierbij een adviserende en coördinerende rol voor de adviseur, terwijl de werkgever de eindregie houdt. In de keten dient intensief te worden samengewerkt om effectief te kunnen regisseren en sturen.

In het debat werd duidelijk dat de zorgadviesrol van de intermediair nog veel kansen biedt voor de toekomst. Zeker richting werkgevers kan deze rol nog verder betekenis en inhoud krijgen. Daarvoor was het volgens de deelnemers aan het seminar noodzakelijk dat er verdere visie en ondersteuning komt vanuit de verzekeraar op het gebied van integraal gezondheidsmanagement. Als randvoorwaarde zien ze bovendien de managementinformatie en analyses vanuit de verzekeraar op het gebied van bijvoorbeeld zorgconsumptie(patronen), schadelast en schadebeelden. Deze zullen beschikbaar moeten komen voor adviseur en werkgever om gericht beleid te kunnen ontwikkelen.

Lees het originele persbericht.