Zeist,
18
april
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bedrijfsgezondheidszorg pakt handschoen op

De bedrijfsgezondheidszorg heeft een belangrijke taak bij het vitaal houden van de BV Nederland. Werken maakt immers gezond, dat blijkt uit talloze onderzoeken. Door de vergrijzing wordt een vitale beroepsbevolking belangrijker dan ooit. Daarom sturen verschillende organisaties binnenkort gezamenlijk een brief naar de ministers van SZW en VWS. Dat is de belangrijkste uitkomst van een door Achmea Vitale georganiseerde rondetafeldiscussie.

De 'Brief Van Zeist' is een initiatief van Alexander Korbee, chief medical officer van Achmea Vitale. De ondertekenaars zijn naast Achmea: branche-organisatie Boaborea, beroepsorganisatie NVAB, vakbond FNV, MKB Nederland en TNO Arbeid. Met de brief willen de organisaties een signaal afgeven richting de ministers. Zij maken zich onder meer zorgen over de toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg. Korbee: "Grote groepen werknemers hebben geen toegang tot een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan de ZZP'ers, de uitzendkrachten en aan de honderdduizenden mensen die afhankelijk zijn van een wajong-uitkering."

Empowerment
Ook zullen de ondertekenaars in de brief meer aandacht vragen voor empowerment van (zieke) werknemers. Dat levert niet alleen voordelen op voor bedrijven, maar ook aantoonbare besparingen aan zorgkosten. Daarnaast pleiten zij voor meer focus op preventie. Door tijdig klachten te signaleren wordt uitval voorkomen. De ondertekenaars nemen overigens zelf het voortouw om de kwaliteit en vooral ook de kwantiteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Ook denken zij na over hoe ze de ontstane negatieve beeldvorming kunnen ombuigen. Zij hopen met de brief te bereiken dat de ministers experimenteerruimte bieden om duurzame oplossingsrichtingen te onderzoeken en dat ze meedenken over mogelijke systeemveranderingen op termijn.

Onderzoek
De brief komt op het moment dat een door de ministeries van SZW en VWS ingesteld onderzoek zich in de afrondende fase bevindt. Dat onderzoek volgde op een reeks negatieve berichten over het functioneren van de bedrijfsgezondheidssector. Het Leidse adviesbureau Astri onderzoekt onder meer de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsartsen. Eind mei verwachten de ministeries de uitkomsten te kunnen presenteren. Korbee: "Wij zorgen dat de ministers voor die tijd onze brief ontvangen. Ik ben overigens blij dat de rondetafeldiscussie zo constructief was. Alle betrokkenen voelen de noodzaak om van de bedrijfsgezondheidssector een vitale schakel van onze economie te maken."