Zeist,
06
december
2014
|
15:52
Europe/Amsterdam

Akkoord met Flevoziekenhuis

Ziekenhuiscontractering afgerond

Achmea heeft met alle ziekenhuizen afspraken gemaakt voor 2015. Ook met het laatste ziekenhuis, het Flevoziekenhuis in Almere, is afgelopen vrijdag 5 december 2014 overeenstemming bereikt.

Onze klanten kunnen nu terecht in alle ziekenhuizen zonder bij te betalen.

Klanten met een zuivere restitutiepolis, zoals bijvoorbeeld de Basis Exclusief van Zilveren Kruis, kunnen eveneens in alle ziekenhuizen terecht zonder bijbetalen. Klanten met een voordelige budgetpolis, zoals de Basis Budget Polis van Zilveren Kruis, kunnen terecht bij 44 geselecteerde ziekenhuizen. Klanten met deze polis krijgen persoonlijk bericht bij welke ziekenhuizen zij terechtkunnen in 2015. De ziekenhuizen – inclusief achterliggende kwaliteitsinformatie - staan vermeld op www.zilverenkruis.nl/zorgzoeker.