Zeist,
07
januari
2022
|
17:13
Europe/Amsterdam

Agenderen maatschappelijke vraagstukken noodzakelijk om samen oplossingen te vinden voor duurzaam samen leven

Achmea tekent geen bezwaar aan tegen uitspraak Reclame Code Commissie commercial ‘Gelukkig Nieuwjaar’

Achmea staat voor Duurzaam Samen leven en wil met haar klanten en partners bijdragen aan een betere samenleving op lange termijn. Met de commercial ‘Gelukkig Nieuwjaar volgens Achmea’ willen wij Nederland bewust maken van het onnodige leed, schade en maatschappelijke overlast van een gemiddelde oudjaarsnacht. En zetten wij aan tot nadenken hoe dat anders kan. Nieuwe tradities kunnen daar bij helpen. Vroeg beginnen met daarover nadenken is essentieel. De commercial was van 09 november tot en met 23 november op tv te zien.

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat de commercial de suggestie wekt dat, voor de gemiddelde consument, het afsteken van vuurwerk de enige oorzaak zou zijn van de in cijfers genoemde en getoonde incidenten, ook al wordt dat niet expliciet in de uiting gezegd. En zij beveelt ons daarom aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Wij zijn van mening dat de commercial niet misleidend of oneerlijk is. Met de commercial ‘Gelukkig Nieuwjaar volgens Achmea’ willen wij Nederland bewust maken van het onnodige leed, schade en maatschappelijke overlast van een gemiddelde oudjaarsnacht. En zetten wij aan tot nadenken hoe dat anders kan. De gebruikte cijfers, die als illustratie van onze boodschap zijn gebruikt, tonen een situatie van een gemiddelde jaarwisseling 2017-2020[1]. In onderzoek onder consumenten voorafgaand aan de uitzendperiode werd de boodschap goed begrepen.

Nadenken over anders Oud & Nieuw vieren is actueler dan ooit. Denk aan de publiciteit de afgelopen week over het mogelijke permanente vuurwerkverbod en de schade en overlast die tijdens afgelopen jaarwisseling opnieuw is ontstaan. Een onderwerp dat voor- en tegenstanders kent en om die reden vinden wij door meerdere mensen vanuit verschillende perspectieven belicht mag worden. Het valt ons op dat de voorzitter van de Reclame Code Commissie op zo’n belangrijk maatschappelijk onderwerp besloten heeft deze klacht zelf af te handelen zonder zitting te houden met de commissie.

Ondanks dat wij teleurgesteld zijn over deze uitspraak en liever hadden gezien dat de commissie zich over de klacht had gebogen, maken we geen gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar. Het heeft voor ons geen zin om in beroep te gaan. De schade die Achmea heeft opgelopen door publicatie van de uitspraak en dat daarmee uitgebreid in het nieuws is gekomen dat Achmea misleidende en oneerlijke reclame zou hebben gemaakt kan immers niet ongedaan worden gemaakt.

Achmea blijft bij haar boodschap. Wij zullen aandacht blijven vragen voor nieuwe tradities rond de jaarwisseling en gaan nadenken hoe we dat nog duidelijker en beter onder de aandacht kunnen brengen.  


 

[1] cijfers zijn afkomstig uit data van VeiligheidNL, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Politie, Rijksoverheid, CBS, Brandweer, Verbond van Verzekeraars, Onderzoeksraad voor Veiligheid.