Zeist,
20
september
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea wil goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen behouden

​In de media is vandaag aandacht voor de ziekenhuiszorg in onder andere Hoogeveen. Daarbij wordt gemeld dat Achmea bepaalt hoeveel patiënten er behandeld moeten worden in het ziekenhuis. En dat de ziekenhuizen daarom bepaalde behandelingen niet langer mogen uitvoeren. Dat is echter niet juist. Achmea wil in Hoogeveen absoluut een goede voorziening voor zorg hebben.

Er is door inwoners een petitie gestart om het ziekenhuis in Hoogeveen te behouden en ook de gemeentelijke politici maken zich zorgen.

Wat speelt er?
Eerder dit jaar hebben drie ziekenhuizen in de regio door KPMG Plexus onderzoek laten doen naar de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio. Aanleiding hiervoor waren de kwaliteitseisen die artsen de afgelopen twee jaar hebben vastgesteld (de zogenoemde kwaliteitsnormen): dit zijn minimum kwaliteitseisen waaraan een ziekenhuis moet kunnen voldoen, om bepaalde behandelingen uit te mogen voeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg controleert de ziekenhuizen hierop. Niet alle ziekenhuizen in Nederland kunnen aan deze minimumeisen voldoen. Hierdoor worden niet alle behandelingen meer in elk ziekenhuis uitgevoerd. Dit heeft grote gevolgen voor een ziekenhuis: voor de organisatie, voor de zorg die ze kunnen bieden, de samenwerking met andere ziekenhuizen en de inkomsten van het ziekenhuis.

Wat is de rol van Achmea?
De meeste patiënten in de ziekenhuizen in Noord-Oost Nederland zijn verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea. Voor de bewoners in de regio rondom deze ziekenhuizen vinden wij het absoluut noodzakelijk dat er voldoende goede zorg in hun regio is. Die zorg moet uiteraard voldoen aan de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

Achmea heeft daarom ook overleg met alle partijen: de bestuurders en artsen van de ziekenhuizen, burgermeester en wethouders en met lokale politiek.

Want alleen als gezamenlijk wordt besloten waar welke zorg het beste aangeboden kan worden, blijft de kwaliteit van de zorg voor onze verzekerden gewaarborgd in de gehele regio en is er voldoende zorg in de regio. Achmea vindt het belangrijk dat basis ziekenhuiszorg en basis spoedeisende eerste hulp voor de inwoners van Hoogeveen in hun buurt beschikbaar blijven. Wij zorgen er dan ook voor dat hierover heldere afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen, waaronder het ziekenhuis in Hoogeveen, de lokale overheid en andere ziekenhuizen in de regio.