Zeist,
16
februari
2017
|
07:30
Europe/Amsterdam

Achmea verwacht negatief resultaat over 2016 van circa €380 miljoen

Door incidentele lasten in de tweede helft van 2016 verwacht Achmea het boekjaar 2016 af te sluiten met een negatief nettoresultaat van circa €380 miljoen. Een verhoging van de voorzieningen voor letselschades, een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe medicijnen, een reorganisatievoorziening in verband met een verdere aanpassing van onze organisatie en een afboeking van goodwill van onze Turkse verzekeringsactiviteiten beïnvloeden het resultaat negatief. Het resultaat in de eerste helft van 2016 werd bovendien sterk beïnvloed door de hagelcalamiteit van juni met een impact na herverzekering van €152 miljoen.

De verhoging van de voorzieningen voor letselschades in de tweede helft van 2016 wordt onder meer veroorzaakt door veranderingen in wet- en regelgeving. Deze verhoging heeft een impact op het resultaat van het segment Schade & Inkomen Nederland van circa €178 miljoen negatief.

Nieuwe verwachtingen voor de zorgkosten voor het tekenjaar 2016 hebben in de tweede helft van 2016 een impact van circa €100 miljoen negatief op het resultaat bij het segment Zorg Nederland. Vooral een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe (dure) medicijnen leidt tot de gestegen ramingen. De in november 2016 gecommuniceerde nadelige effecten van de scherpe premiestelling voor 2017 op het resultaat 2016 worden grotendeels gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen op oudere tekenjaren.

Eind vorig jaar is de verwachting gecommuniceerd dat het aantal arbeidsplaatsen bij Achmea tot het jaar 2020 verder zal gaan afnemen. In verband met deze afname zijn reorganisatie- en leegstandsvoorzieningen gevormd met een impact op het resultaat van meer dan €100 miljoen.

De economische ontwikkelingen in Turkije hebben geleid tot een hogere risicopremie voor onze verzekeringsactiviteiten in dat land. In verband hiermee hebben we de aan deze activiteiten gerelateerde goodwill volledig afgeboekt met een impact van €93 miljoen negatief.

Voor meer informatie over het resultaat over 2016, verwijzen we naar de meer gedetailleerde communicatie gepland voor 14 maart a.s. vanaf 7.30 uur.