Zeist,
28
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea verheugd met akkoord huisartsenzorg

​Minister Schippers (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging sloten vrijdag 22 juni een akkoord over de huisartsenzorg. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere meer en betere zorg in de buurt en het doelmatiger voorschrijven van medicijnen. Achmea is verheugd met het akkoord. “In het akkoord wordt de rol van de huisarts als beoordelaar, behandelaar en gids voor zijn patiënten en onze verzekerden versterkt”, zegt Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop en vicevoorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea.

Akkoord
De uitgaven voor de huisartsenzorg mogen met 2,5% stijgen. Daarnaast is een groei van 0,5% beschikbaar voor meer zorg in de buurt. Huisartsen gaan voor 50 miljoen euro besparen op de uitgaven aan geneesmiddelen door doelmatiger medicijnen voor te schrijven. Dit betekent dat waar mogelijk de goedkoopste medicijnen worden voorgeschreven. Ook is afgesproken dat de huisarts een centrale rol op zich neemt bij de verdere ontwikkeling van meer zorg in de buurt. Huisartsen stimuleren daartoe de invoering van innovatieve methoden, zoals e-health en op de bevolking afgestemde openingstijden. Huisartsen zetten zich ook in om zo min mogelijk te verwijzen naar medisch specialistische zorg.

Visie Achmea
"Het akkoord sluit aan bij de visie van Achmea op de eerstelijnszorg en de cruciale rol die de huisarts heeft als poortwachter van de zorg. Achmea herkent in het convenant veel van het door Achmea al ingezette beleid zoals verruimde openingstijden in de vorm van de Plusmodule", aldus Verstappen.

Achmea ziet de huisarts als spil van de eerste lijn en gelooft dat een sterke eerste lijn cruciaal is voor kwalitatieve goede en betaalbare zorg. Het korten van huisartsen voor de extra inspanningen die worden verricht om de patiënt goede zorg dichtbij huis te geven, werkt volgens Achmea averechts. Achmea is dan ook blij met de afspraak de overschrijding in 2011 van ongeveer 99 miljoen niet te verhalen op de huisartsen en de toezegging dat de minister zich inspant de mogelijk komende overschrijdingen in 2012 niet te korten op de huisartsenzorg. Dit is geheel in lijn met het uitgangspunt van Achmea dat het budget de geleverde zorg moet volgen. Ook de afgesproken groeiruimte om de huisartsenzorg te versterken, zowel voor de somatische zorg als de GGZ valt bij Achmea in goede aarde.​