Zeist,
22
juni
2023
|
08:46
Europe/Amsterdam

Achmea reikt Taalheldenprijzen 2023 mee uit

In Amersfoort werden gisteren onder leiding van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, voor de achtste keer de Taalheldenprijzen uitgereikt. Jan Wiercx, Senior Communicatieadviseur bij Achmea, reikte de drie cheques uit die gekoppeld zijn aan de Taalheldenprijs. Al sinds 2009 steunt Achmea de Stichting Lezen en Schrijven en sinds 2015 in het bijzonder de Taalheldenprijs. Voor Achmea sluit het partnership aan bij waar ze voor staat: een samenleving waar iedereen mee kan doen.

Sinds 2015 reikt prinses Laurentien de Taalheldenprijs uit. Het doel van de prijs is inspirerende verhalen een podium geven, zodat zij verder verspreid worden. Verhalen van mensen die zich op een bijzondere manier inzetten om basisvaardigheden te verbeteren. Taalhelden zijn mensen en samenwerkingsverbanden die zich op een bijzondere manier inzetten om basisvaardigheden te verbeteren. Er zijn drie categorieën Taalhelden: (1) Cursist: een (oud-)cursist basisvaardigheden en/of Taalambassadeur; (2) Begeleider: iemand die cursisten begeleidt; (3) Bruggenbouwer: een persoon of samenwerking die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid. 

In de categorie Cursist was Dennis Bos uit Emmen de winnaar. In de categorie begeleiders won Fatiha Oucherg. Als bruggenbouwer won 6 VWO van het Hondsbrugcollege uit Nieuw- Amsterdam. En de Publieksprijs ging naar Foruzan Bakhtiary. De drie landelijke Taalhelden 2023 ontvangen van Achmea een cheque ter waarde van 2.500 euro. Dit bedrag kunnen ze besteden aan activiteiten om basisvaardigheden verder te verbeteren. Jan Wiercx hierover: “De winnaars van de prijzen zijn stuk voor stuk toppers die zich inzetten om zelf de basis van lezen en rekenen eigen te maken of die anderen daarmee op weg helpen. Het is super logisch dat we de stichting Lezen en Schrijven steunen en in het speciaal de Taalheldenprijs. Wij willen graag onze bijdrage leveren aan een geletterd Nederland.” De afgelopen jaren heeft Achmea haar verzekeringsvoorwaarden, brieven aan klanten en teksten op websites vereenvoudigd naar eenvoudig Nederlands (taalniveau B1). En ook leren we collega’s meer over laaggeletterdheid én leren we hen hoe zij op niveau A2 kunnen communiceren.

Over laaggeletterdheid
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak vinden zij omgaan met een computer of een smartphone ook lastig. Dat heeft veel gevolgen voor hun persoonlijke leven. Zij vinden moeilijker een baan, leven ongezonder en hebben minder grip op hun geldzaken. Elk jaar zijn er duizenden mensen die de stap zetten om weer te gaan leren. Zo verbeteren zij hun basisvaardigheden en kunnen zij makkelijker meedoen in de samenleving. Ook zetten veel mensen en samenwerkingsverbanden zich op een bijzondere manier in. Die mensen zijn allemaal helden. Dankzij de Taalheldenprijs krijgen hun inspirerende verhalen een podium. En kunnen we hen op een feestelijke manier bedanken.