Zeist,
18
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea pleit voor volledige privatisering WGA

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers van moederbedrijf Eureko vroeg Achmea vandaag aandacht voor enkele maatschappelijke thema’s in Nederland. In het licht van de kabinetsformatie en de naderende politieke beslissing brak ’s lands grootste verzekeraar onder andere een lans voor de volledige privatisering van de WGA, de verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De WGA is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, de nieuwe WAO). In het huidige stelsel hebben werkgevers elk halfjaar de keuze zich via de overheid of via een private verzekeraar te verzekeren. De 'knip' die ontstaat als na twee jaar private Ziektewet, het vervolg (WGA) publiek wordt verzekerd, is naar de mening van Achmea inefficient: zowel werkgevers als werknemers krijgen te maken met overdracht. Volledige privatisering betekent dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het gehele traject. Zij kunnen vervolgens zelf bepalen welke ondersteuning daarbij noodzakelijk is. Achmea kan die ondersteuning op maat bieden.

Dolf Kamermans, directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea licht toe: “Risico’s horen te liggen bij degenen die ze kunnen beïnvloeden. Dat geldt ook voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarin zijn werkgevers en werknemers aan zet. Zij hebben immers een overeenkomst waarin wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Op basis daarvan kunnen zij zelf bepalen of, en zo ja wat, er aanvullend dient te worden verzekerd en of er aanvullende dienstverlening noodzakelijk is. Op het gebied van preventie en reïntegratie kunnen partijen dat op hun eigen situatie toespitsen. De verzekering kan daar vervolgens qua dekking en dienstverlening naadloos op aansluiten.

Het eerstvolgende overstapmoment van publiek naar privaat is 1 januari 2011. Dan kunnen bedrijven weer ‘eigen risicodrager’ worden. De aanvraag voor de Belastingdienst moet 13 weken van tevoren, dus vóór 1 oktober 2010, binnen zijn. In de aanloop naar 1 oktober zullen tal van verzekeraars campagne voeren om bedrijven te stimuleren om over te stappen. Ook marktleider Achmea zal zich de komende weken met enkele van haar merken in deze strijd mengen.​