Zeist,
12
oktober
2018
|
23:59
Europe/Amsterdam

Achmea informeert over uitlekken klantgegevens

Vandaag is via een publicatie in De Stentor bekend geworden dat gegevens van circa 10.000 klanten van Achmea openbaar zijn geworden. Dit ‘datalek’ had niet mogen gebeuren en wij betreuren ten zeerste dat gegevens van onze klanten zijn gelekt. Wij stellen zeer hoge eisen aan het omgaan met informatie van onze klanten.

Het is ons bekend welke klanten het betreft en welke gegevens er zijn gelekt. We gaan de klanten die dit betreft zo spoedig mogelijk informeren en zijn hier inmiddels volop mee aan de slag. Het betreft klanten met een pensioenuitkering uit een verzekering.

Direct nadat dit incident bij ons bekend is geworden, hebben we hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben sindsdien onderzoek gedaan naar de kwestie en aanvullende maatregelen getroffen om het risico op datalekken verder te beperken.