Zeist,
14
september
2018
|
06:15
Europe/Amsterdam

Achmea gooit beoordeling van medewerkers over andere boeg; minder formeel, maar wel vaker in gesprek

Achmea schrapt per 1 januari 2019 het huidige beoordelingssysteem voor de 12.000 medewerkers die vallen onder de cao. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek is daarmee van de baan. In de nieuwe situatie maken medewerkers zelf afspraken met hun leidinggevende om (doorlopend) over hun prestaties, resultaten en ontwikkeling te praten. Deze verandering is ingegeven door de flexibele en kortcyclische manier van werken, die ook binnen Achmea steeds meer opgeld doet.

Zoals veel organisaties kent Achmea nu nog een jaarlijks plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Aan het einde van het jaar beoordeelt de leidinggevende de medewerker met een cijfer tussen de 1 en 5. Op basis van dat cijfer krijgt de medewerker een bepaalde loonsverhoging. Veel onderzoeken geven aan dat een score een goed gesprek in de weg staat en vaak demotiverend werkt.

Initiatief ligt bij de medewerker
HR-directeur Elly Ploumen van Achmea benadrukt dat de medewerker in de nieuwe situatie meer de regie in eigen hand heeft. “Medewerkers maken straks zelf afspraken met hun leidinggevende om over hun prestaties, resultaten en ontwikkeling te praten. Gewoon als logisch onderdeel van hun werk, op momenten dat het schikt of als het er echt om gaat. Andersom mag de medewerker van zijn leidinggevende geregeld eerlijke en open feedback verwachten én coaching.”

Elly Ploumen vervolgt: “Alle medewerkers maken minimaal één keer per jaar een reflectieverslag dat ze bespreken met hun manager en vastleggen in ons HR-systeem. Voor de rest zijn teams vrij in hoe ze het inrichten: in het aantal gesprekken dat ze inplannen, welke afspraken ze maken, hoe ze die vastleggen, hoe ze feedback organiseren en met wie ze dat doen. We schrijven geen standaard meer voor."

Regelmatig nieuwe afspraken maken
Elly Ploumen meent dat deze werkwijze beter past bij de huidige manier van werken binnen Achmea. “Dat gebeurt steeds meer in wisselende rollen, of in tijdelijke projectteams. Kortcyclisch, agile, scrum, noem maar op. Een flink aantal collega’s zien hun werkzaamheden bij wijze van spreken om de drie weken veranderen. Er gebeurt veel te veel in een jaar om in januari afspraken te maken en daar pas in december op terug te komen. In plaats daarvan is het wenselijk regelmatig nieuwe afspraken te maken, die passen bij het werk van dat moment.”

Beoordeling en beloning losgekoppeld
Het gevolg van het schrappen van het huidige systeem is dat er vanaf 1 januari 2019 geen koppeling meer bestaat tussen beoordeling en beloning. Achmea gaat binnenkort met de vakbonden in gesprek over nieuwe manieren van belonen, waarbij wordt gedacht aan vaste loonsverhogingen (zogeheten periodieken). Elly Ploumen: ”Mensen in onze kennisorganisatie worden meer gemotiveerd als ze meer autonomie krijgen en zich meer kunnen ontwikkelen. Niet door een geldelijke beloning, die moet gewoon in orde zijn.”

Elly Ploumen tot slot: “Waarderen is meer dan belonen. Goed presteren kunnen we ook op andere manieren honoreren, bijvoorbeeld door de medewerker meer mogelijkheden te geven om zichzelf te ontwikkelen. Denk aan: uitdagende klussen en relevante trainingen en opleidingen. En aan promotie, wat overigens niet altijd een stapje hoger hoeft te zijn. Breder kan ook: een andere rol. Of dieper: een betere specialist.”

De centrale ondernemingsraad van Achmea heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe aanpak. De vakbonden zijn geïnformeerd.