Zeist,
17
december
2015
|
12:00
Europe/Amsterdam

Achmea en vakorganisaties bereiken cao-resultaat

Achmea en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV hebben een cao-resultaat bereikt voor 15.000 Achmea-medewerkers in Nederland. De nieuwe cao kenmerkt zich door flexibiliteit en blijvende aandacht voor inzetbaarheid. De looptijd is van 1 december 2015 tot 1 december 2016.

Met het grootschalige veranderprogramma ‘Versnellen & Vernieuwen’ (2014-2016) speelt Achmea in op de veranderende wensen van klanten, die hun verzekeringen steeds meer online willen regelen. In het licht van deze organisatieveranderingen geeft de nieuwe cao permanente aandacht aan inzetbaarheid en vitaliteit. Dit stelt medewerkers in staat regie te voeren over hun eigen loopbaan.

Overige afspraken op hoofdlijnen:

  • Achmea biedt haar medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,25%.
  • In het kader van de Participatiewet zijn bij Achmea eind volgend jaar 25 structurele werkplekken bezet door mensen met een arbeidsbeperking.
  • Achmea schaft de korting op personeelshypotheken per 1 juli 2016 af voor nieuwe deelnemers. De regeling blijft van kracht voor bestaande deelnemers.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de invoering van een persoonlijk keuzebudget voor arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017.

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Als die ermee instemmen treedt de cao met terugwerkende kracht per 1 december 2015 in werking.