Zeist,
23
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea en NPCF sluiten overeenkomst patiëntveiligheid

Achmea en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) gaan samenwerken op het gebied van patiëntveiligheid. Marjolein Verstappen, directeur Zorginkoop bij Achmea: "Te vaak worden belangrijke signalen van patiënten vanuit een tunnelvisie of tijdgebrek niet opgepakt of durven zij die signalen niet af te geven aan artsen. Dit leidt tot vermijdbaar letsel als gevolg van medische fouten. Met het toenemend aantal overdrachtmomenten in de zorg is goede communicatie over en weer, maar ook tussen zorgverleners onderling belangrijker dan ooit."

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst wordt vandaag getekend tijdens de Achmea Zorgveiligheid- en Goede Praktijkendag in Zeist. "Patiëntveiligheid is een van de belangrijkste thema's van de NPCF," vult Wilna Wind van de NPCF aan. "Patiënten hebben recht op goede en veilige zorg. Een voorwaarde om dat daadwerkelijk te verbeteren is dat we de samenwerking met elkaar aangaan. De overeenkomst die we vandaag met Achmea tekenen is voor ons een belangrijke stap in de richting die we op moeten. Dat is het benutten van de ervaringen van patiënten om de zorg beter en veiliger te maken. En dat is mensen informeren over de rol die ze zelf kunnen spelen bij het voorkomen van fouten. De samenwerking met Achmea draagt daaraan bij."

Met de NPCF gaat Achmea haar beleid op het gebied van patiëntveiligheid verder doorontwikkelen, onder andere door informatie over veilige zorg met haar verzekerden te delen. Feedback van meldacties van de NPCF gebruikt Achmea bij het verder verbeteren van de veiligheid in de zorg en het inkopen van de beste zorg voor haar verzekerden.

Veiligheidsmanagementsysteem
Daarnaast verlangt Achmea van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in 2013 een geaccrediteerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continu risico's signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Op dit moment hebben 42 van de 93 ziekenhuizen een geaccrediteerd VMS.

Goede communicatie
Patiëntveiligheid en goede communicatie binnen de zorg zijn ook de thema's van het nieuwste boek van Matthijs Buikema dat hij schreef in opdracht van de NPCF 'Hadden ze maar geluisterd. Hoe patiënten en zorgverleners samen medische fouten kunnen voorkomen'. Hij zal tijdens de Achmea Zorgveiligheid- en Goede Praktijkendag het eerste exemplaar van zijn boek aanbieden aan Wilna Wind, directeur NPCF.

Voorkómen van medische fouten
Verstappen: "Als zorgverzekeraar hebben wij - naast zorgverleners en patiënten - een rol in het voorkómen van medische fouten. Alleen door steeds weer te willen verbeteren, kan de zorg veiliger gemaakt worden. Vanuit een andere positie dan artsen weliswaar, maar samen met de zorgverleners en patiënten kunnen en moeten wij als zorgverzekeraar de zorg veiliger en beter maken".

Jaarlijks 30.000 vermijdbare complicaties met blijvend letsel
Jaarlijks worden 1,3 miljoen mensen in het ziekenhuis opgenomen. 76.000 krijgen te maken met complicaties met blijvend letsel tijdens de behandeling. Bij ongeveer 30.000 patiënten had dat waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Naar schatting zijn er daarnaast 2000 potentieel vermijdbare sterfgevallen. Patiëntveiligheid heeft inmiddels in alle sectoren van de zorg de aandacht, maar nog niet voldoende.