Zeist,
06
april
2022
|
09:42
Europe/Amsterdam

Achmea en Netspar presenteren onderzoek “Modern werkgeverschap en pensioen”

Meerderheid van werkgevers heeft nog geen voorkeur voor een van beide toekomstige pensioenregelingen

Nederland staat voor een ingrijpende verandering in het pensioenstelsel. Dit heeft gevolgen voor gepensioneerden, werknemers en werkgevers. Daphne de Kluis, lid Raad van Bestuur van Achmea: “De veranderingen die op stapel staan in de pensioenwereld raken ook het HR-beleid en werkgeverschap. Het is goed om daar bewust van te zijn en op tijd voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen. Kennis delen en erover in gesprek gaan kan daarbij helpen.” Door de aandacht voor duurzame inzetbaarheid heeft het pensioenakkoord ook invloed op het HR-beleid in bredere zin. Achmea deed samen met Netspar onderzoek naar modern werkgeverschap en pensioen en ging in gesprek met grootzakelijk Nederland.

Modern werkgeverschap gaat niet zozeer over geld, maar vooral over ‘zachte’ aspecten
Opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat werkgevers het vaakst kiezen voor de wat zachtere instrumenten om modern werkgeverschap te definiëren. De meest gekozen optie is de balans tussen werk en privé, gevolgd door een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid en eigen regie onder werknemers.

Werkgevers zien opleidingen (nog) niet als instrument om duurzame inzetbaarheid te vergroten
Opleidingsfaciliteiten spelen verrassend genoeg een zeer beperkte rol in het modern werkgeverschap, terwijl de overheid juist hierop wil inzetten en wetenschappelijke literatuur aantoont dat dit erg effectief is.

De meerderheid van de werkgevers heeft nog geen voorkeur tussen een van beide toekomstige pensioenregelingen
De meerderheid van de werkgevers weet nog niet welk van beide toekomstige pensioenregelingen ze kiezen. Indien ze wel hebben gekozen,  dan beide nieuwe regelingen even vaak. Wat opvalt is dat de meerderheid van werkgevers die kiezen voor een solidair contract participeren in een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds. Dat valt op omdat die werkgevers zelf die keuze niet kunnen maken.

Webinar Modern werkgeverschap en pensioen
Tijdens een onlangs gehouden webinar werd het onderzoeksrapport “Modern werkgeverschap en pensioen” overhandigd aan Wouter Koolmees. Als kartrekker van het nieuwe pensioenakkoord ging hij hierover in gesprek met de tafelgasten. Behalve over duurzame inzetbaarheid werd ook gesproken over de keuze door werkgevers voor de pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Hoe kijken zij naar de pensioenstelselwijziging? En heeft die wijziging impact op het gevoerde HR-beleid?

“Naast een aantal interessante inzichten, is dit onderzoek goed voor de bewustwording bij veel werkgevers.
Zij moeten echt keuzes gaan maken en aan de slag met het pensioenakkoord.” 
Wouter Koolmees

Samenwerking tussen Achmea, Netspar, Universiteit Maastricht & AWVN
Voor het onderzoek vulden ruim 120 grootzakelijk bestuurders het survey onderzoek in en gingen we persoonlijk in gesprek met een groot aantal werkgevers. Dit rapport en de diepte-interviews zijn tot stand gekomen met medewerking van dr. Raymond Montizaan en prof.  dr. Bas Werker verbonden aan Netspar. Daarnaast deelden we ook ervaringen met Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) als expert op werkgevergebied.

Lees meer en download het volledige onderzoeksrapport op: www.achmea.nl/modern-werkgeverschap-en-pensioen. Hier kunt u tevens het webinar terugkijken.  Zie ook het artikel ‘Onderzoek naar modern werkgeverschap en pensioen’ als download bij dit bericht.