Zeist,
09
oktober
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea en Mediq Apotheken sluiten tweejarige overeenkomst

​​Met de overeenkomst, die geldt voor 2014 en 2015, blijven verzekerden van de zorgverzekeraars van Achmea bij alle 253 Mediq apotheken verzekerd van vergoeding van hun medicijnverstrekkingen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de kwaliteit van de farmaceutische zorg.

Patiënten ontvangen de beste zorg op het gebied van medicijngebruik met het zorgprogramma van Mediq Apotheek: Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ). Met GFZ kijkt de Mediq apotheker proactief en samen met de huisarts of medisch specialist naar mogelijke verbeteringen in het medicijngebruik. Zo krijgt de patiënt het juiste middel en niet te veel medicatie, heeft de patiënt voldoende medicatie in huis om deze volgens voorschrift in te nemen en voldoet de farmaceutische behandeling aan de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten. Dit zorgt voor minder complicaties en minder opnames in ziekenhuizen.
 
Begeleiding op maat bij medicijngebruik
In het verlengde van GFZ, dat voor alle patiënten de medicatie optimaliseert, zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor speciale groepen geneesmiddelengebruikers. Achmea-verzekerden kunnen, voor zover van toepassing, aanspraak maken op een breed scala aan persoonlijke begeleiding bij de Mediq apotheken:
  • Begeleiding (ook online) bij aanvang van het gebruik van elk nieuw geneesmiddel
  • Jaarlijkse begeleiding bij het gebruik van inhalatiegeneesmiddelen
  • Uitgebreide evaluatiegesprekken voor gebruikers van veel verschillende medicijnen
  • Begeleiding bij eventuele opname en daarna bij ontslag uit het ziekenhuis
Achmea houdt bovendien rekening met het verplichte eigen risico van verzekerden. De uitgebreide evaluatiegesprekken, ook wel medicatiebeoordelingen genoemd, blijven buiten het eigen risico.
 
Betere gezondheid en kostenbeheersing door betere zorg
Peter de Lange, Director Zorgverzekeraars bij Mediq: “Wij begrijpen de wens van Achmea om apothekers te stimuleren in het werken conform Medisch Farmaceutische Beslisregels. Mediq Apotheken legt al sinds 2011 met haar zorgprogramma GFZ de nadruk op het naleven van clinical rules. Wij verbeteren samen met de betrokken huisarts of specialist het geneesmiddelengebruik van onze klanten conform de laatste richtlijnen. Dit levert gezondheidswinst op voor de patiënt, die door de overeenkomst met Achmea ook volledig vergoed wordt. Tevens kijken wij kritisch naar de kosten van medicatie, zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. Dit heeft een positief effect op de totale zorgkosten.”
 
Apotheker als zorgverlener
Roland Eising, manager Zorginkoop Extramurale Farmacie bij Achmea: “Bij kwalitatief goede farmaciezorg hoort een apotheker die vooral zorgverlener is. Een zorgverlener die weet of een patiënt het juiste middel krijgt, die toezicht houdt op de totale medicatie van een patiënt, de therapietrouw bewaakt en die samenwerkt met andere zorgverleners zoals de huisarts en de medisch specialist in het ziekenhuis. We zijn daarom blij dat deze rol nadrukkelijk in deze afspraken met Mediq terugkomt.”