Zeist,
28
maart
2014
|
09:15
Europe/Amsterdam

Achmea-bestand wordt ingezet voor onderzoek naar betere zorg

De zorgverzekeraars van Achmea hebben samen ruim 5 miljoen klanten verspreid over heel Nederland. Veel van die klanten gebruiken in meer of mindere mate zorg. Deze gegevens over het zorggebruik van verzekerden wordt door Achmea verzameld in een database: de Achmea Health Database. Het blijkt dat deze informatie zeer goed gebruikt kan worden door hoogleraren en andere wetenschappelijke onderzoekers. Ze vormt als het ware een epidemiologische data bron. In de database kunnen verzekerden, zorgaanbieders en zorggebruik op verzekerdenniveau gekoppeld worden. Door de omvang van het bestand is het representatief voor heel Nederland. Achmea doet zelf géén wetenschappelijk onderzoek. 

De Achmea Health Database is er in eerste instantie voor om het betalingsverkeer van zorgverrichtingen voor verzekerden te regelen. De controle op de juistheid van de gegevens is daarom bijzonder hoog.

Betrouwbare informatiebron
Maar daarnaast vormt ze al ruim tien jaar een grote en uiterst betrouwbare bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen we deze gegevens daarvoor graag beschikbaar. Uiteraard anoniem en nooit terug te voeren naar groepen verzekerden of individuele verzekerden. Dat betekent bijvoorbeeld dat wél inzichtelijk is hoevéél kankerpatiënten van welk geslacht en welke leeftijd met een bepaald medicijn worden behandeld en wat de resultaten zijn, maar níet dat het hier de heer of mevrouw X betreft. 

Onze declaratiegegevens zijn daarmee een belangrijke bron voor relevant wetenschappelijk onderzoek. Daarmee dragen we bij aan verbetering van de kwaliteit én de doelmatigheid van de gezondheidszorg.

In de database zijn gegevens opgenomen van alle intra- en extramurale medische en paramedische zorg, inclusief psychiatrie. De gegevens worden geautomatiseerd en continu aangeleverd door de zorginstellingen en worden gecontroleerd op juistheid, alvorens toe te voegen aan de database. Voordat we ze beschikbaar stellen voor onderzoek voert Achmea een zorgvuldig privacy en veiligheidsbeleid uit. De gegevens zijn daarmee niet te herleiden naar groepen of personen. Overigens hebben we daarover ook bindende afspraken gemaakt met onze verzekerden in de verzekeringspolis én zijn de regels in de afgelopen jaren diverse malen getoetst. We staan overigens altijd open voor een extra toets door een onafhankelijk derde partij, zoals het College bescherming persoonsgegevens (CPB).

Onder andere onderzoekers van UMC Utrecht, UMC Groningen en AMC Amsterdam maken al geruime tijd en tot volle tevredenheid gebruik van de database. De data zijn onder andere gebruikt bij onderzoek naar kanker en hartaandoeningen. Zie downloads voor de lijst van wetenschappelijke publicaties.

Zie ook: de de sites van RIVM, Dutch Button Works en MedLawConsult

 

Marcel Levi, bestuursvoorzitter AMC Amsterdam
De Achmea Health Database biedt een schat aan data waarmee onze wetenschappers nuttig en zinvolle onderzoeken kunnen doen en we de gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Het leidt tot meer inzicht in behandelingen en medicatie van tal van aandoeningen en dat kan leiden tot verbeteringen voor iedereen. Ons ziekenhuis krijgt geen privacy-gevoelige, of op personen terug te leiden gegevens van Achmea. Dat willen we ook helemaal niet, het gaat juist om inzichten in trends, getallen en percentages over groepen patiënten.
Marcel Levi, bestuursvoorzitter AMC Amsterdam