Zeist,
12
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achmea als eerste grote verzekeraar CO2-neutraal

​Achmea is als eerste grote Nederlandse verzekeraar klimaat-neutraal. Begin 2013 is de netto CO2-uitstoot over 2011 en 2012 gecompenseerd met VCS-gecertificeerde credits van een biomassaproject in Punjab in India. Daarmee realiseert Achmea haar doelstelling voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering vanaf 2011.

Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
Bij het project in India wordt elektriciteit opgewekt door stoom die ontstaat bij het verbranden van organisch restafval. De gemeenschap waar de centrale is geïnstalleerd is nu minder afhankelijk van dure fossiele brandstoffen en daarnaast zorgt de centrale voor meer werkgelegenheid. Het gaat om een arme streek die nog steeds kampt met de gevolgen van ernstige overstromingen in 2011. Voor de vermeden emissies die bij een conventionele kolencentrale waren vrijgekomen zijn certificaten uitgegeven. 

Stappen om uitstoot broeikasgassen te verminderen
Er bestaat wetenschappelijk brede overeenstemming over de relatie tussen de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en het veranderende klimaat. Het bedrijfsleven, waaronder Achmea, zet stappen in het identificeren en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor Achmea betekent dit een efficiënter energiegebruik in en om onze kantoren (verwarming, verlichting, printers etc.), het verminderen van de hoeveelheid afval en het terugdringen van onnodige reisbewegingen. Achmea heeft nu ook de volgende stap genomen door de overgebleven CO2-uitstoot te compenseren. 
 
Extreme weersomstandigheden
Met de compensatie neemt de verzekeraar haar verantwoordelijkheid in het klimaatdebat. Het aantal rampen door extreme weersomstandigheden stijgt. In 2010 werd de wereldwijde schade becijferd op circa 97 miljard euro. In Nederland zorgt klimaatverandering de komende jaren bijvoorbeeld voor meer schade aan woningen. Vooral de verwachte toename van heftige regenbuien in de zomermaanden kan tot een toename van het aantal claims wegens neerslagschade leiden.
 
Namens onze klanten
Willem van Duin, bestuursvoorzitter van Achmea: “Uitgaande van de klimaatscenario’s van het KNMI mogen we verwachten dat het aantal schadegevallen door regen of storm de komende jaren stijgt. Dat raakt uiteraard onze verzekerden. Daarom vindt Achmea als grootste verzekeringsgroep van Nederland het belangrijk om namens onze klanten een voortrekkersrol in dit debat te vervullen.”