Zeist,
16
juni
2016
|
18:00
Europe/Amsterdam

Aad Veenman benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen Achmea

Aad Veenman (foto) is per 9 augustus 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea. Deze benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de externe toezichthouder. Tegelijkertijd treedt Erik van de Merwe – nadat de Raad van Commissarissen de Achmea Halfjaarresultaten 2016 heeft vastgesteld – vanwege gezondheidsredenen af als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Erik van de Merwe is dan ruim twaalf jaar lid van de Raad van Commissarissen geweest, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Ook bekleedde hij in die periode meerdere bestuurs- en toezichtsfuncties binnen Achmea.

Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea: “Erik van de Merwe heeft zich als toezichthouder met veel tijd, energie en daadkracht ingezet voor Achmea en het functioneren van de groep. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.”

Aad Veenman trad in 2009 toe tot de Raad van Commissarissen van Achmea en is voorzitter van het Audit & Risk Committee.