Zeist,
10
augustus
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zorg van betere kwaliteit kost minder geld

​Adviesbureau Booz&Allen publiceert vandaag een onderzoek van oud-Minister van VWS Ab Klink, waarin als conclusie staat dat de zorg in Nederland miljarden kan besparen, als de kwaliteit van zorg sterk verbeterd wordt. Deze onderschrijft Achmea volledig.

Achmea is blij met de insteek van het rapport om te kijken naar mogelijkheden om de explosief stijgende zorgkosten op te vangen.

Bij inkoop van ziekenhuiszorg minimum kwaliteitsnormen vastgesteld
Achmea heeft fors geïnvesteerd in mensen en initiatieven om samen met zorgaanbieders en andere partners de kwaliteit van zorg sterk te verbeteren. We doen dit onder meer door in ons inkoopbeleid specifieke afspraken te maken met zorgaanbieders over kwaliteit van zorg. Zo zijn er bij de inkoop van ziekenhuiszorg minimum kwaliteitsnormen vastgesteld. Die leiden er soms toe dat ziekenhuizen bepaalde behandelingen niet meer uitvoeren, en andere ziekenhuizen zich juist meer concentreren op deze behandelingen.

Initiatieven bij ziekenhuizen gestimuleerd
Voor 2013 is als minimumeis ook in de ziekenhuiscontracten meegenomen, dat een ziekenhuis een zogenaamd veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd moet hebben. Hiermee kan de patiëntveiligheid gewaarborgd worden. Om onnodige verspilling te voorkomen, stimuleren we initiatieven bij ziekenhuizen, door bijvoorbeeld bepaalde behandelingen zoals galblaasoperaties of verwijdering van amandelen kritisch onder de loep te nemen.

Doorspreken van passende behandeling belangrijk
Artsen moeten meer tijd besteden aan het doorspreken van de meest passende behandeling voor hun patiënten, dat is Achmea eens met Klink. We zien de oplossing echter niet zozeer in het extra betalen van artsen voor spreektijd met hun patiënten (het zogenaamde kijk- en luistergeld), maar meer in het betalen van artsen naar uitkomst van de behandeling, in plaats van betalen per verrichting. Daarom investeert Achmea veel in het ontwikkelen van uitkomstindicatoren, samen met zorgaanbieders. Al dit jaar zullen uitkomstindicatoren voor de eerste behandelingen gereed zijn. Daarnaast onderzoeken we samen met partners andere vormen van financiering, om zo hetzelfde doel te bereiken. 

Als zorgverzekeraar zullen we nooit op de stoel van de arts gaan zitten
In het artikel in de Volkskrant staat de suggestie genoemd, dat zorgverzekeraars zouden kunnen stoppen met het vergoeden van behandelingen waarvan het nut niet bewezen is. Dat doen we niet. We zullen als zorgverzekeraar nooit op de stoel van de arts gaan zitten. In Nederland is het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de instantie die op objectieve criteria beoordeelt welke behandelingen vergoedt moeten worden. De besluiten van het CVZ worden getoetst door de Minister van VWS en het parlement. Met deze gang van zaken is Achmea het eens, we moeten besluitvorming over vergoeding van behandelingen in het basispakket niet bij de zorgverzekeraar leggen, dat is bij uitstek een taak van de overheid.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders volgens zorgstandaarden werken
Achmea stimuleert actief de implementatie en verspreiding van zorgstandaarden. In die standaarden wordt vaak al uitgegaan van wat de bewezen meest effectieve behandelingswijze is, en Achmea vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders volgens deze standaarden werken. Zorgstandaarden worden niet door de zorgverzekeraar, maar door de beroepsgroep zelf vastgesteld.

Achmea vertrouwt erop dat de conclusies uit het rapport een extra stimulans is voor iedereen betrokken bij de zorg om de kwaliteit nog verder te verbeteren en samen tot een succes te maken om zo de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Artikel volkskrant.nl: 'Zorg kan miljarden goedkoper'