Zeist,
25
juli
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis nieuwe zorgverzekeraar voor gemeenten, provincies en waterschappen

De VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben besloten om de nieuwe collectieve zorgverzekering te gunnen aan twee zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis Achmea. Het gaat om de zorgverzekering vanaf 1 januari 2013 die geldt voor (oud-)medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

De andere zorgverzekeraar is IZA Zorgverzekeraar N.V. De (oud)medewerkers kunnen vanaf 2013 dus kiezen uit twee collectieve zorgverzekeringen.

De offertes zijn vergeleken op onder andere premie, dekking, kwaliteit van de dienstverlening en aanvullende werkgeverspakketten. Het nieuwe contract geldt voor drie jaar, met de optie om het met driemaal een jaar te verlengen. Ook politieke ambtsdragers kunnen zich bij dit collectief verzekeren.

Vanaf september worden potentiële klanten geïnformeerd.

Gunning
Het contract is door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen Europees aanbesteed. Op 20 juli is het voornemen tot gunning bekendgemaakt. Op 6 augustus loopt de bezwaartermijn van het aanbestedingsrecht (de zogenaamde Alcateltermijn) af, en wordt de gunning definitief.