Zeist,
27
januari
2017
|
10:00
Europe/Amsterdam

“We moeten onszelf als het ideale testland zien”

Daan Dohmen, CEO van FocusCura

“Nederland loopt voorop in toegepaste innovatie. Niet in het bedenken van het allernieuwste, maar wel in het laten werken ervan in de praktijk”, zegt Daan Dohmen in een gespek met Achmea. “Ik merk in de gezondheidszorg dat we daar nu al wereldwijd een verschil maken.”

Daan Dohmen is optimistisch over het Nederlandse zorgstel. “Wij vinden een steeds betere balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de zorg. Veel andere landen excelleren ‘slechts’ op een van die drie domeinen. De kunst voor ons wordt om richting 2025 die balans verder te verbeteren. De kosten in de hand te houden ondanks de vergrijzing. De toegankelijkheid verder te vergroten door slimme technologie. En de kwaliteit te verbeteren door hoogwaardige kennis toepasbaar te maken.”

Ideeën relatief snel in praktijk brengen
De goede uitgangspositie van Nederland komt onder meer door de ruimte in wet- en regelgeving, volgens Dohmen. “Ik hoor anderen daar weleens over klagen, maar in de gezondheidszorg is het relatief eenvoudig om testen uit te voeren en implementaties te doen. Zo kunnen we ideeën relatief snel omzetten in concrete tastbare diensten en producten.”

Ideale leeromgeving
“Tegelijkertijd zie je dat de schaal voor bedrijven in Nederland snel te klein wordt. We moeten onszelf daarom als het ideale testland zien, als land om vernieuwingen uitvoerbaar te maken. Niet alleen voor de zorg maar ook op het gebied van waterbeheer, duurzaamheid en mobiliteit. We kunnen de ideale leeromgeving zijn voor de rest van de wereld. Het zijn onze relaties met andere landen die uiteindelijk bepalen of we het ook economisch succesvol kunnen maken.”

Ethische vragen
Nederland als hub in Europa om innovaties toepasbaar te maken. Dat is de rol die Dohmen voor ons land ziet weggelegd. “Je hebt daar ook een moreel kader voor nodig. De rol van technologie gaat op alle vlakken van ons bestaan tot verandering leiden. Dat kun je louter positief bekijken vanuit de ‘Silicon Valley-gedachte’: alles is maakbaar. Tegelijkertijd roept het veel ethische vragen op. Moeten we die maakbaarheid wel willen? Tot hoe ver reikt die dan? Wat doen we met mensen die niet kunnen meekomen? Wat betekent het voor de factor arbeid, voor banen en werk?

Internationaal uitbouwen
”Met die vragen moeten we als maatschappij aan de slag. Niet alleen om er voor ons eigen land antwoorden op te vinden, maar ook omdat het economische kansen biedt. Nederland kan vanuit z’n positie als testland ook op moreel gebied het voortouw nemen, ‘thought leadership’ realiseren waarmee we onze rol internationaal verder uitbouwen en verstevigen. De wereld zoekt naar antwoorden en richting die wij wellicht kunnen helpen formuleren.”

Lees het volledige interview met Daan Dohmen, CEO van FocusCura

Lees de blogs van Daan Dohmen over zorgverbetering

Boilerplate

Welke versnellers en barrières zijn bepalend voor de toekomst van Nederland?

Aan de hand van deze vraag ging Achmea in gesprek met 26 bestuurders en wetenschappers uit de top van Nederland, onder wie Daan Dohmen, CEO van FocusCura. De gesprekken zijn gebundeld in het boek ‘De versnelde beweging’ dat op 23 november 2016 is gepresenteerd. Rode draad uit de interviews zijn 5 scenario’s: ‘Lenigheid’, ‘Aandacht voor samen’, ‘Regie op visie’, ‘Kennis en maken’ en ‘Ruim denken’