Zeist,
10
januari
2017
|
08:44
Europe/Amsterdam

“Waar een klein land groot in kan zijn, dat gevoel moeten we hervinden”

Rianne Letschert, Rector magnificus Maastricht University

Rianne Letschert laakt ‘de zurigheid in onze maatschappij’ in een gesprek met Achmea. “Natuurlijk mag de discussie gaan over de economische crisis en hoe die is ontstaan. Het mag gaan over vluchtelingen en hoe we die kunnen opvangen en het mag gaan over sociale ongelijkheid. Maar we lijken de nuance kwijt te zijn.”

“Dat hoor je in gesprekken met mensen en je leest en ziet het in de media. Nederland schreeuwt om goed nieuws, maar we krijgen het zelden. Volgens mij niet omdat het er niet is, maar omdat de nadruk volledig ligt op wat er allemaal niet zou deugen. Het lijkt wel of de journaals en de kranten daarin de lijn volgen die door social media wordt gedicteerd. De lijn van negativiteit, van vrijuit tegen elkaar schreeuwen, van meningen tot feiten verklaren en feiten tot ballast. De samenleving lijkt in de greep van een elite en een schreeuwende minderheid, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik zie het steeds verder verharden, ook in de politiek.”

Verantwoordelijkheid nemen
We kunnen dat veranderen, zegt Letschert, als we erkennen dat mensen verschillend mogen zijn, soms ook individuele aandacht nodig hebben. Ze verwacht niet dat de verandering van de ‘leiders uit Den Haag’ komt. “Laten we zelf die leiders zijn, ieder van ons. Betrokkenheid bij elkaar en verantwoordelijkheid nemen, zijn begrippen die wat mij betreft veel meer betekenis zouden mogen krijgen. De vragen waar we volgens de rector magnificus antwoord op moeten vinden: “Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kunnen we elkaar kunt helpen? Hoe kun je samen meer bereiken?”

Investeren in kennisontwikkeling
Toekomstig succes van Nederland vraagt volgens Letschert ook om focus op innovatie en hernieuwde aandacht voor aspecten waar ons land traditioneel om wordt geroemd. “Denk aan onze nuchterheid, tolerantie, een beperkte bureaucratie en de mate waarin we investeren in kennisontwikkeling. Ik schrik terwijl ik het zeg, want dit zijn juist ook gebieden waarin we de laatste tijd flink achteruit zijn gegaan. We zijn altijd een open samenleving geweest, met ruimte voor ieders ideeën en oog voor kansen die zich elders in de wereld voordoen. Vanuit het besef dat we als kikkerlandje in isolatie weinig bereiken. Dat gevoel van ‘waar een klein land groot in kan zijn’ zullen we moeten hervinden.”

Lees het volledige interview met Rianne Letschert, Rector magnificus Maastricht University

Boilerplate

Welke versnellers en barrières zijn bepalend voor de toekomst van Nederland?

Aan de hand van deze vraag ging Achmea in gesprek met 26 bestuurders en wetenschappers uit de top van Nederland, onder wie Rianne Letschert, Rector magnificus Maastricht University. De gesprekken zijn gebundeld in het boek ‘De versnelde beweging’ dat op 23 november 2016 is gepresenteerd. Rode draad uit de interviews zijn 5 scenario’s: ‘Lenigheid’, ‘Aandacht voor samen’, ‘Regie op visie’, ‘Kennis en maken’ en ‘Ruim denken’