Frank van Gool, oprichter en directeur van OTTO Work Force
“Vertrouwen was en is cruciaal”
Frank van Gool, oprichter en directeur van OTTO Work Force
Zeist,
05
december
2017
|
15:08
Europe/Amsterdam

“Vertrouwen was en is cruciaal”

“De eerste Polen met een Duits paspoort kwamen in de jaren negentig naar Nederland. En voor die mensen was niets geregeld. Bovendien was de beeldvorming rond deze nieuwe arbeidsmigranten niet bijster positief. Dat gold overigens ook voor mij: ik zag ze vooral als de illegale aspergestekers van ons land. Mijn compagnon heeft echt moeite moeten doen om dat beeld weg te nemen en de kansen te zien. We hebben uiteindelijk een marktverkenning gedaan en de uitkomsten daarvan waren positief genoeg om te starten met het nieuwe avontuur. In eerste instantie in de logistieke sector. En met een heel bewuste keuze voor de naam OTTO; een naam met een Duitse klank, waarvan de ‘Gründlichkeit’ vertrouwen wekt. Want vertrouwen was en is in deze sector cruciaal.”

Frank van Gool heeft het begrip vertrouwen niet alleen omarmd in de relatie met opdrachtgevers, maar juist ook met de mensen die via OTTO worden bemiddeld. “Vanaf dag 1 hebben we gezegd: we moeten alles voor de medewerkers goed regelen”, vertelt hij. “Wat we doen, moet in alle opzichten goed zijn en respectvol. Dat is de basis. Want als je goed bent voor je medewerkers, vertaalt zich dat uiteindelijk ook in de relatie met de opdrachtgever en dus in de resultaten. Daarom hebben we zeker in de beginperiode ook veel energie gestoken in het met elkaar in verbinding brengen van onze medewerkers. Tot aan speciale party’s voor Poolse werknemers, omdat ze in die jaren hun weg nog onvoldoende konden vinden in het Nederlandse sociale leven.”

In Nederland heeft OTTO Work Force inmiddels zo’n achtduizend mensen aan het werk, vooral bij grote opdrachtgevers. En al lang niet meer enkel in de logistiek. Internationale groei kwam er onder andere door de overname van Olympia in Duitsland en Polen. “Daar in Polen zijn inmiddels ook duizenden flexwerkers via ons actief”, aldus Van Gool. “Veelal mensen uit Oekraïne die we ernaartoe halen om te werken, net zoals we de Polen in Nederland bemiddelen. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler: we kijken ook naar andere Oost-Europese landen en zelfs buiten Europa. Dat vergt veel specialistische kennis over bijvoorbeeld bilaterale afspraken tussen landen over het verkeer van arbeidskrachten. Maar ook over verzekeringen, belastingen en alle andere rechten en plichten. Als ik kijk naar de Nederlandse markt, dan concurreren wij niet op arbeidsvoorwaarden: een Poolse medewerker is in principe net zo duur als een Nederlandse. Toch zien we nog steeds dat de Nederlanders het werk in de kassen bijvoorbeeld simpelweg niet willen doen. Van de honderdvijftig mensen uit Rotterdam die we destijds in het kader van een project van werk hebben voorzien in de kassen, zijn er nog maar twee over. Eenzelfde fenomeen zie je bij een project met heftruckchauffeurs in de omgeving van Venray. Een mooie kans voor werkloze 50-plussers. Wij boden hun een opleiding en baangarantie, maar niemand bleek geïnteresseerd. Niemand! Toch verbazingwekkend met de huidige werkloosheidscijfers. Daarbij rijst ook direct weer de vraag of werken voldoende loont. De politieke keuzes die gemaakt worden, stimuleren mensen helaas niet om aan het werk te gaan. Ze worden te veel verzorgd en daardoor ontbreekt een prikkel. Dat zie je vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt gebeuren. En juist daar gaan grote tekorten ontstaan.”

Kijkend naar de ontwikkelingen in de sector arbeidsbemiddeling, voorziet Van Gool een toekomst waarin z’n bedrijf geen fysieke kantoren meer nodig zal hebben. “Wij werken nu al vooral met social media”, legt hij uit. “Vooral in Polen zijn we daar al heel ver mee gevorderd en dat gaat uitstekend. Met e-recruiting zorgen we dat we met systemen mensen echt kunnen tracken en tracen in wat ze willen en hen enthousiast maken om bij ons te komen werken. Ruim 72 procent van onze kandidaten halen we in Polen via social media binnen. Dat kunstje begrijpen we intussen wel. Als we dat straks ook in Nederland kunnen toepassen, inclusief face to face op afstand, dan hebben we geen kantoren nodig. En zijn we toch persoonlijk in contact met de kandidaten. Persoonlijk contact staat steeds minder gelijk aan fysieke ontmoeting. Met Skype Business kunnen we kandidaat en bedrijf aan elkaar koppelen en op die manier bijvoorbeeld interviews organiseren. De technieken maken het mogelijk en nieuwe generaties zitten ook helemaal niet meer te wachten op gesprekken met mensen in één kamertje. Daar zien ze de meerwaarde nauwelijks nog van in. En voor ons en onze opdrachtgevers geldt: er zijn zo veel mogelijkheden om analyses van te maken, bijvoorbeeld via stemherkenning en gezichtsherkenning. Koppel dat soort zaken aan steeds rijkere databases en slimmere toepassingen van data en er ontstaat een toekomstige markt die veel meer kan halen uit digitalisering dan tot nu toe gebeurt. Daarin lopen wij voorop.”

Wie voorop wil lopen en wil blijven groeien, zal telkens weer moeten innoveren. Van Gool: “Wij zijn sinds de oprichting fors gegroeid, maar elk groeimodel is eindig. Naarmate je als bedrijf groter wordt, beland je in nieuwe ontwikkelingsfases, met nieuwe structuren. Daar ontkom je niet aan. Spannend is dat je daarin een goede balans moet vinden. Zo werken wij bijvoorbeeld met LEAN. De hele staf heeft zijn LEAN-diploma gehaald en daar zie je echt de successen van. We leren mensen eerst te ondervinden wat het betekent om LEAN bezig te zijn. En nu vinden ze het leuk om daar elke dag mee te werken. Daarbij blijft het belangrijk dat je de verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de organisatie belegt. LEAN kun je niet van de bovenkant af organiseren, daar moeten mensen intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Wij werken daarnaast met een zogenaamd ‘innovations lab’ en boeken daarmee aantoonbare resultaten. Een van de succesvolste projecten via dit lab hebben we bereikt in een proefproject bij een grote supermarkt. Daar zoeken ze kandidaten die langere tijd blijven en zorgen voor een hoge klanttevredenheid. Wij hebben op basis van die wensen gekeken naar de toppers en floppers onder de kandidaten. Dit konden we meten op basis van onder meer productiviteit, kwaliteit en persoonlijkheid. We hebben gekeken naar de correlatie tussen persoonskenmerken en succes. En op basis daarvan het ‘best performer profiel’ gedefinieerd. Met daaraan gekoppeld een test die ons in staat stelt te achterhalen welke persoon het best bij de supermarkt past, tot op het niveau van de bedrijfscultuur. De resultaten van die matches en de prestaties die deze kandidaten in de praktijk laten zien, zijn vervolgens weer input voor een update van het best performer profiel. Een continu proces dus, dat leidt tot hogere medewerkerstevredenheid en hogere klanttevredenheid. Bovendien scheelt dit enorm in de acquisitiekosten. Het aantal missers daalt immers aanzienlijk. Dit soort innovatieve trajecten bieden direct voordelen voor onze opdrachtgevers. En dat wordt erkend. Wij werken vooral met grote bedrijven en kijken daar letterlijk mee in de keuken. We weten wat er bij klanten speelt, hoe de processen lopen, welke knelpunten er zijn. En zetten de projectmanagers bij onze klant aan tafel. Gericht op het integraal helpen wegnemen van knelpunten, waarbij we ook gebruikmaken van de ervaringen die we in andere landen opdoen. Neem nou de vergrijzing: in Duitsland gaat bijvoorbeeld 1 op de 3 arbeidskrachten vanwege leeftijd van de arbeidsmarkt af, bij ons in Nederland is dat 1 op 4. Dus dat valt nog mee. Wij kunnen bedrijven helpen te leren van effecten die we in het buitenland hebben gezien. En met de juiste kennis van demografie kun je helpen anticiperen. Wat nu in Duitsland gebeurt, zal op korte termijn bij ons gaan spelen en weer tien jaar later in Polen. Die inzichten kunnen helpen om bestaande en nieuwe gaps te vullen.”

Boilerplate

Over Frank van Gool, oprichter en directeur van OTTO Work Force:

Frank van Gool is de oprichter en directeur van OTTO Work Force. Hij is een ondernemer pur sang en zegt daarin twee levens te hebben. Zijn ondernemerschap startte in de groente- en tuinbranche. Het bedrijf dat hij op 18-jarige leeftijd overnam van zijn vader heeft hij laten uitgroeien tot een handelsbedrijf in groente. In 2000 is Van Gool begonnen met OTTO Work Force, inmiddels de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. En het grootste familiebedrijf in de uitzendsector in Nederland. Van oorsprong gespecialiseerd in de logistieke sector, heeft het bedrijf inmiddels 18 duizend flexwerkers aan de slag in vooral Nederland, Duitsland en Polen. De netto groepsomzet bedroeg in 2016 265 miljoen euro.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.