René Steenvoorden, CIO Randstad Holding
“Veel ‘tech’ maar ‘touch’ blijft essentieel”
René Steenvoorden, CIO Randstad Holding
Zeist,
15
februari
2018
|
10:18
Europe/Amsterdam

“Veel ‘tech’ maar ‘touch’ blijft essentieel”

“De wereld is volop in verandering. En de snelheid van die verandering neemt almaar toe. Gedachten over werken evolueren snel onder invloed van globalisering, demografische veranderingen, digitalisering en verduurzaming. Daar moeten wij als Nederland en als bedrijf Randstad in mee. Geen kwestie van kiezen, maar van moeten. De vraag daarbij is hoe belangrijk de menselijke factor blijft in de wereld van werving en selectie en bij keuzes die mensen maken over waar ze willen werken. Wat is het meest empathische bedrijf ter wereld volgens allerlei onderzoeken? Facebook. En hoeveel menselijk contact heb je daar als gebruiker mee? Nul! Ik denk dat het bij werving en selectie ook steeds meer die kant op gaat. Maar het blijft mensenwerk. Je wil als kandidaat en werkgever elkaar uiteindelijk toch echt in de ogen kijken. We noemen dat ‘tech & touch’ waarbij ‘tech’ zal toenemen maar de ‘touch’ essentieel blijft.”

René Steenvoorden ziet de impact van digitalisering in werving en selectie in snel tempo toenemen. “Ik denk dat wij als bedrijf jou als kandidaat over vijf jaar beter kunnen leren kennen via beschikbare data en kunstmatige intelligentie dan door een gesprek”, stelt hij. “De menselijke component in het maken van de match wordt kleiner en zal zich concentreren op die momenten die er echt toe doen. Het voordeel is dat je zo veel beter de ideale combinatie van mens en baan kunt vinden.”

Welke focus heeft Randstad binnen deze dynamiek? Steenvoorden: “Ik werk met drie horizonnen. De eerste is de digitalisering van de dagelijkse core processen. Daar zie ik nog veel inefficiency. Ik ben bijvoorbeeld ervan overtuigd dat we de ‘search’-kant nog flink kunnen verbeteren, net als de klantbeleving in het digitale domein. Daarin kun je nu nog onderscheidend zijn, maar het worden straks hygiëne-factoren die absoluut op orde moeten zijn. Mijn tweede horizon zit op de radicale verandering van de kernprocessen. Dus naast zaken digitaal op orde brengen, ook zoeken naar echte stappen voorwaarts binnen onze bestaande diensten. Bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie en big data. Dat gaat ons helpen om betere voorselecties te maken, matches te verbeteren en versnellen. Mijn derde horizon tenslotte richt zich op nieuwe businessmodellen. We hebben bijvoorbeeld pas een partij overgenomen die op een volledig andere, digitale manier kijkt naar outplacement. Dus niet bij boventalligheid een medewerker laten uithuilen in een klasje en een LinkedIn-training geven, maar digitale begeleiding aanbieden op maat. Met veel inzet van technologie om nieuwe matches te maken op vaardigheden, competenties en persoonlijkheid. Met de kandidaat in de driver’s seat. Een ander voorbeeld: Ploy. Een concept dat wij hebben gelanceerd specifiek voor het mkb in de horeca. Daarmee helpen we hen digitaal om de inzet van hun eigen mensen te plannen en hun flexibele schil te organiseren. Dat kunnen wij nooit winstgevend doen als we er allerlei accountmanagers omheen moeten zetten, maar wel als we het volledig digitaliseren. Dat hebben we in België nu goed draaien en zijn nu bezig met het introduceren van het concept in diverse andere landen waaronder Nederland.”

De inzet van data en verdergaande digitalisering leidt al gauw ook tot discussies over privacy. Volgens Steenvoorden zitten de garanties op dit terrein op meerdere vlakken. “Randstad neemt privacy uiterst serieus want we werken zeer persoonlijk samen met onze kandidaten en klanten. We voldoen uiteraard aan de internationale wetgeving maar kijken ook actief naar wat klanten en kandidaten zelf als grenzen aangeven”, vertelt hij. “Daarbij speelt ook de overheid een rol. We hebben wet- en regelgeving nodig die niet alleen kijkt naar wat er technisch kan, maar ook grenzen stelt op basis van wat we samen maatschappelijk aanvaardbaar vinden. En dan is er tenslotte ook nog een zeker vertrouwen nodig in de betrokken marktpartijen. Ik denk dat mensen en organisaties bij verdere digitalisering in werving en selectie ook steeds nadrukkelijker gaan kijken naar de reputatie van de aanbieders. Vertrouwen wordt echt een kernthema en wat dat betreft zit Randstad als A-merk wel goed.”

Het matchen en inzetten van arbeidskracht richt zich nu nog op mensen en hun talenten. Maar ook dat zou in de ogen van Steenvoorden best eens kunnen veranderen. “Je ziet nu al de eerste nichespelers die zich profileren als uitzendbureau voor robots. Dat is nu nog vooral veel marketing en weinig echte praktijk, maar het zit er wel degelijk aan te komen. Het zit voor mij in de tweede horizon die ik schetste: de radicale verandering van kernprocessen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij flexibele kracht leveren, het beste talent op elk gegeven moment. En dat kan in de toekomst steeds vaker een robot zijn. Wij zenden bijvoorbeeld veel callcenter-medewerkers uit. Dat zouden we buiten kantooruren ook best een robot kunnen laten zijn, die via online chat-functies klanten te woord kan staan. Vergis je niet: over tien jaar vertrouwen wij mensen robots meer dan we elkaar vertrouwen. Daar ben ik stellig van overtuigd. Die robots weten tegen die tijd alles van je via door jou geautoriseerde data, ze zijn altijd consequent, spreken je altijd op de manier aan die jij hebt aangegeven prettig te vinden en bedienen je op maat. Mensen zijn veel onvoorspelbaarder, sneller emotioneel en niet altijd beschikbaar. De invloed van kunstmatige intelligentie en robots gaat sluipenderwijs maar met flinke snelheid toenemen. Technologie wordt steeds meer vervlochten met onze dagelijkse leven. Over tien jaar weten we niet beter. Echt.”

Met de voortschrijdende digitalisering neemt ook de globalisering toe. Talent laat zich niet meer beperken door landsgrenzen en bedrijven zoeken naar de beste kandidaten, waar ter wereld die zich ook bevinden. Heeft Nederland als klein land in die wereldwijde dynamiek kansen om zich te onderscheiden? Steenvoorden: “Wij hebben als land enkele unieke kenmerken. Juist omdat we klein zijn, kent iedereen elkaar. We kunnen snel schakelen en hebben de infrastructuur om nieuwe dingen te kunnen testen en implementeren. En we hebben goede multinationals, ook op het gebied van werving en selectie. Maar de vraag is of we voldoende van al die voordelen gebruik maken om ons als land wereldwijd in de kopgroep te positioneren. Ik vind het bijvoorbeeld raar dat digitalisering in de topsectoren zo weinig aandacht krijgt. Ook zie je keer op keer dat onze politici nauwelijks digitaal vaardig zijn en dat is wat mij betreft een groot probleem. We hebben mensen nodig die visie hebben op hoe de digitale wereld zich ontwikkelt en hoe we daar als land een goede positie in kunnen creëren. Dat ontbreekt. We moeten hardere keuzes durven maken. Aan de manier waarop de digitale revolutie een plek krijgt in het onderwijs bijvoorbeeld. Niet alleen in leermethodes maar ook in inhoudelijke vakken. Waarom leren onze kinderen wel talen maar geen programmeertaal? Op het voortgezet onderwijs wordt sporadisch wat informatica aangeboden, maar dan heb je het wel gehad. Dat moet echt beter en fundamenteler; meer ingebed worden in het leren en ontwikkelen van de jeugd. Zij moeten het straks gaan doen, zij moeten ervoor zorgen dat we als land ook echt aan digitalisering kunnen verdienen.”

Over verdienen gesproken: welke uitdagingen heeft Randstad om in het steeds digitalere speelveld z’n positie te behouden en uit te bouwen? “Die uitdaging zit niet zozeer in de technologie”, aldus Steenvoorden. “Kandidaten omarmen het en klanten verwachten het. Maar hoe verander je de mindset van de Randstad-medewerkers? Dat is mijn voornaamste vraagstuk: hoe krijg ik de mensen hier mee om die verandering te omarmen en de snelheid te ontwikkelen die nodig is om voorop te blijven lopen. Het is vooral een change management-uitdaging. Onze marges zijn te laag om veel klappen te kunnen opvangen als anderen sneller meters maken dan wij. Dus er is maar één optie: vooroplopen en beweeglijkheid organiseren. Als er één partij is die dat kan, dan is het Randstad. In die nieuwe wereld van snelheid en vluchtigheid zullen wij een positie moeten veroveren van ‘life long partner’; de club die jou als kandidaat steeds weer naar een nieuwe relevante job brengt en die onze klanten helpt om snel en wereldwijd de beste matches te maken. Dat is de sweet spot waarin wij willen zitten.”

Boilerplate

Over René Steenvoorden, CIO Randstad Holding:

René Steenvoorden is als CIO en Chief Digital Officer bij Randstad verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de digitale strategie. Wie met hem praat over de impact daarvan op het werk in de uitzendbranche, komt al gauw in gesprek over de grote en fundamentele veranderingen waar de wereld voor staat. En waardoor het denken over werven en werken en de praktijk die daaruit volgt, al even fundamenteel wijzigt.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.