Zeist,
11
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Toename aantal kwaliteitsnormen chirurgie goede zaak

Leiden, 11 juni 2012 - Vandaag heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) voor de derde maal kwaliteitsnormen bekendgemaakt. Uiterlijk 1 juli 2013 moeten ziekenhuizen ook voldoen aan kwaliteitseisen voor kinderchirurgie, traumachirurgie en de behandeling van maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies. Roelof Konterman van Achmea: “Het is goed dat de NVvH de vaart houdt in het ontwikkelen van kwaliteitsnormen. Voor veel zorg kan de kwaliteit nog steeds omhoog.”

De kwaliteit van chirurgische behandelingen in Nederland is hoog. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. “Wij nemen deze nieuwe kwaliteitsnormen op in onze inkoopafspraken met ziekenhuizen,” aldus Roelof Konterman voorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea. “We bespreken met de ziekenhuizen – als ze zorg onder de normen leveren- welke mogelijkheden er op korte termijn zijn om er nog aan te voldoen of dat het beter is deze behandelingen niet meer uit te voeren. Daarbij houden we rekening met regionale spreiding, zodat onnodig langere reistijden voor verzekerden worden voorkomen.”

Voor een contract in 2013 moeten ziekenhuizen minimaal voldoen aan alle kwaliteitsnormen die er inmiddels zijn. Daarnaast verlangt Achmea in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een geaccrediteerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Mede onder deze druk neemt het aantal instellingen met geaccrediteerd VMS toe.

Achtergrond
Samen met zorgaanbieders werkt Achmea op verschillende manieren aan de kwaliteit van zorg. De voorzet voor de juiste kwaliteitsnormen wordt primair gegeven door de artsen en hun wetenschappelijke verenigingen. Achmea toetst de normen, neemt het mee in de inkoopafspraken en informeert haar verzekerden. Door samen met ziekenhuizen te werken aan concentratie van risicovolle en complexe behandelingen, verbetert de kwaliteit. Dit vergroot de succeskans voor patiënten en vermindert het risico op complicaties. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot lagere kosten en premies dan geprognosticeerd.