Zeist,
28
juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tandarts moet inzicht geven in prijs en kwaliteit van behandeling

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het experiment vrije tarieven mondzorg. De minister staat flink onder druk om het experiment nu al te stoppen. De sleutel voor het laten slagen van dit experiment ligt deels bij de zorgverzekeraar. Achmea pleit dan ook voor doorzetten van dit experiment.

Achmea wil graag met alle tandartsen contracten sluiten. Met één belangrijke aanvulling: helder inzicht in de kwaliteit die de tandarts levert. Pas dan kunnen met alle tandartsen contracten gesloten worden die zowel prijs als kwaliteit waarborgen, waardoor geen enkele patiënt nog voor verrassingen komt te staan na zijn bezoek aan de tandarts.

Tandartstarieven stijgen volgens de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met bijna 10%, dit in een tijd van economische crisis waarin bijna alle andere zorgaanbieders zich inspannen om het komend jaar niet of nauwelijks meer geld uit te geven. Dit is zeer verontrustend. Kosten voor het behandelen van je gebit moeten voor iedereen betaalbaar blijven.

Kwaliteit van zorg
Het zou kunnen dat de tariefstijging van de tandartsen komt omdat de kwaliteit van de tandartszorg in Nederland in het eerste kwartaal van 2012 ineens sterk verbeterd is. In dat geval zou er wat te zeggen zijn vóór zo’n forse tariefsstijging. Echter, voor patiënten en zorgverzekeraars is helemaal niet inzichtelijk wat de kwaliteit van hun tandarts is. Hier ligt een grote uitdaging voor de tandartsen. Op dit moment is de reden voor de tariefstijging volstrekt onduidelijk.

De mondzorgsector heeft niet of nauwelijks kwaliteitsrichtlijnen ontwikkeld die als basis kunnen dienen voor de patiënt om te kiezen voor een tandarts op basis van prijs en kwaliteit. Onlangs pleitte de Gezondheidsraad nog in een rapport voor het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen in de mondzorg. Dat verbetert de kwaliteit van de zorg en helpt ongefundeerde verschillen in aanpak tussen zorgverleners verminderen.

Gezond gebit
Het is belangrijk dat de jeugd een gezond gebit houdt en zonder belemmering naar de tandarts kan. We hebben daarnaast ook de verantwoordelijkheid om de zorgkosten te beheersen anders wordt de tandarts op termijn onbetaalbaar. Daarom betalen we niet iedere prijs die de tandarts vraagt. Als enige verzekeraar kiest Achmea ervoor een maximaal bedrag per behandeling te vergoeden om te zorgen dat de premie niet onnodig hard hoeft te stijgen. Helaas voor verzekerden houden veel tandartsen zich niet aan dit maximum bedrag, waardoor de klant alsnog bij moet betalen voor een tandartsbezoek. Een zeer ongewenste situatie waar we zo snel mogelijk vanaf willen.

Contract
In een ideale situatie sluit elke tandarts een contract met een zorgverzekeraar. In een contract worden afspraken vastgelegd over de prijs van de zorg die geleverd wordt, en over de kwaliteit waaraan die zorg moet voldoen. De zorgverzekeraar kan een zorgverlener belonen met bijvoorbeeld een hogere vergoeding, indien bepaalde kwaliteitsnormen gehaald worden. Bij andere beroepsgroepen wordt dit beleid al met succes toegepast. Op deze manier verzekeren we iedereen van de beste zorg, tegen de laagst mogelijke prijs.

Het percentage gecontracteerde tandartsen is nu nog laag: 8% van de tandartsen heeft een contract afgesloten met Achmea. We doen er alles aan om met zoveel mogelijk tandartsen een contract af te sluiten. Hierbij is voor ons een heel helder inzicht in de geleverde kwaliteit van de tandarts erg belangrijk.

Aan de slag
Vindt Achmea nu dat het experiment vrije prijzen mislukt is? Nee. We geven het nog een kans zoals we dat vanaf begin af aan doen. Maar dan moet de tandarts vandaag nog hard aan de slag gaan met het geven van inzicht in de prijs, maar vooral de kwaliteit van zijn behandeling. En de dialoog hierover aangaan met de zorgverzekeraar.

Vergelijken
Ondertussen helpen we onze klanten alvast om inzicht te krijgen in de tarieven van hun tandarts. Klanten van de zorgverzekeraars van Achmea (waaronder Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen) kunnen gebruikmaken van een online rekenhulp, om zo te zien wat ze vergoed krijgen. Ook werken wij op dit moment met Independer aan een vergelijkingssite waarbij de klant straks mondzorgverleners met elkaar kan vergelijken op prijs en klantervaring.