Zeist,
05
oktober
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Samenwerking en taakverdeling van ziekenhuizen leidt tot onrust

​Berichten over taakverdeling van ziekenhuizen geeft onrust. Dat begrijpen wij heel goed en is ook logisch. We vinden het belangrijk informatie te geven over het waarom. Dat is ook de reden dat we aanwezig zijn bij verschillende informatiebijeenkomsten. Onder andere met zorgaanbieders, gemeenten, lokale politiek. En ook, zoals in Hoogeveen, contact hebben met mensen van het actiecomité. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook de huisartsen en andere zorgverleners, die veel contacten hebben met het ziekenhuis, nauw bij de ontwikkelingen betrokken worden.

Alle zorgverzekeraars en alle ziekenhuizen in Nederland hebben afgesproken dat ze voldoen of gaan voldoen aan de kwaliteitsnormen die artsen ontwikkeld hebben. Artsen hebben die juist ontwikkeld om te zorgen dat iedereen de beste zorg op de beste plek blijft krijgen.

Een voorbeeld van een kwaliteitsnorm is die voor dotterbehandeling (bij een hartprobleem). Artsen hebben vastgesteld dat er altijd voldoende geschoold personeel beschikbaar moet zijn en dat een arts de behandeling een minimaal aantal keer per jaar uitvoert. Een ziekenhuis moet 7 dagen per week, 24 uur per dag, deze zorg kunnen leveren. Niet alle ziekenhuizen kunnen aan alle kwaliteitsnormen voldoen. Dat heeft verschillende redenen, zoals een schaarste in personeel of te weinig patiënten. Daarom gaan ziekenhuizen samenwerken waardoor de zorg wel in de regio beschikbaar blijft. Zorgverzekeraars bevorderen en faciliteren de samenwerking en waken ervoor dat in de regio voldoende zorg is en dat deze dichtbij is waar dat kan en iets verder weg waar dat moet. Zo is de kwaliteit altijd optimaal. Uiteraard rekening houdend met verantwoorde reistijden, waarbij goed georganiseerde ambulancezorg cruciaal is. Ook nu is het zo dat je buiten kantooruren bij spoed na een behandeling in een ziekenhuis, afhankelijk van de ernst van je probleem, daarna soms verder behandeld wordt in een ander ziekenhuis. Chronische zorg moet wat Achmea betreft altijd dichtbij.

Bij de verschillende gesprekken merken we dat mensen nog onvoldoende weten dat de zorg in Nederland op dit moment niet overal voldoet of kan voldoen aan de door artsen opgestelde kwaliteitsnormen. Dat geldt niet alleen in de regio rond Hoogeveen, Amsterdam of Rotterdam, waar de zorgverzekeraars van Achmea veel verzekerden hebben. Ook in de werkgebieden van andere zorgverzekeraars, zoals Groningen of Nijmegen, speelt dit.

Als Achmea vinden we het belangrijk dat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en dat samen met partijen wordt besloten waar welke zorg het beste aangeboden kan worden. Alleen dan blijft de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden gewaarborgd in de gehele regio en is er voldoende zorg in de regio. Daarover zijn we in gesprek met alle betrokkenen.