Zeist,
11
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaten onderzoek St. Antonius Ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit en het St. Antonius Ziekenhuis maakten vandaag de resultaten bekend van een onderzoek naar onterecht gedeclareerde nota’s. Het ziekenhuis zal nog deze maand een bedrag van 24,6 miljoen terugbetalen aan zorgverzekeraars.

In april 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een inval gedaan bij het St. Antonius Ziekenhuis inzake fouten in declaraties. Het ziekenhuis heeft ook zelf onderzoek laten uitvoeren door de commissie Bruggeman & Voetelink, waaruit is gebleken dat in totaal voor 24,6 miljoen bij alle verzekeraars onrechtmatig is gedeclareerd in DBC’s in de jaren 2008 - 2012.

Geen opzet
Wij hebben als verzekeraars - Achmea als marktleider en VGZ als tweede grootste verzekeraar in de regio- onlangs een toelichting gehad van de onderzoekscommissie. Wij hebben de bedragen in het rapport gevalideerd en delen de conclusies dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Het rapport geeft aan dat er van opzet geen sprake is. We vinden het goed dat het ziekenhuis St. Antonius uit Nieuwegein/Utrecht direct zelf een breed onderzoek heeft laten uitvoeren door een externe commissie. Er zijn inmiddels afspraken over snelle terugbetaling. Verzekeraars verwachten dat de aanpassingen in de declaraties geen effect hebben op het eigen risico van verzekerden in die jaren.