Zeist,
19
september
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie Achmea op Zembla-uitzending van 19 september 2013

Het televisieprogramma Zembla heeft voor haar uitzending van donderdagavond 19 september onderzocht of verzuimverzekeraars de regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers goed naleven. Ook Achmea is bij deze uitzending betrokken met twee praktijkgevallen. Frans van der Ent, directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea, zegt het te betreuren dat wij in de praktijk - gevraagd of ongevraagd - beschikken over informatie die wij niet nodig hebben voor de beoordeling van een claim. De privacy van zieke werknemers is een groot goed. Daarbij wil Achmea vanzelfsprekend voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving op dit terrein stelt.

​Achmea treft maatregelen om het geconstateerde probleem op te lossen en herhaling te voorkomen. Deze maatregelen betreffen onder andere het aanpassen van polisvoorwaarden, communicatie (in woord en geschrift), processen en systemen. Wij constateren dat de praktijk weerbarstig en complex is. Daarom zou het een goede zaak zijn, als de betrokken partijen in de verzuimketen nog eens indringend met elkaar naar deze materie kijken om tot passende oplossingen te komen. In dat licht juichen wij het toe dat op korte termijn al overleg plaatsvindt tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het College bescherming persoonsgegevens (CBP), het Verbond van Verzekeraars en OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en interventiebedrijven.