Zeist,
23
maart
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Overeenstemming toetsnorm beleggingspensioenen

Het Verbond van Verzekeraars heeft - in overleg met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid en de ombudsman - een toetsnorm vastgesteld voor bestaande beleggingspensioenen. Daarmee is een oplossing bereikt voor het kostenvraagstuk, dat zich voordoet in een beperkt deel van de zogeheten beschikbare premieregelingen (bpr). Dit zijn pensioenverzekeringen die zijn gesloten via de werkgever (tweede pijler producten).​

In het verleden was voor de deelnemers in een bpr-regeling niet altijd duidelijk welk deel van de premie werd besteed aan pensioenopbouw en welk deel aan advies-, beleggings- en uitvoeringskosten. De verwachtingen van deelnemers over hun pensioenregeling konden daardoor afwijken van de uitkomsten. Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden kosteninhoudingen in het verleden te toetsen aan de nieuwe norm en waar nodig het pensioenresultaat van deelnemers te verbeteren. Achmea omarmt de toetsnorm en zal de betrokken werkgevers op korte termijn actief benaderen.

De toetsnorm maximeert de kosten voor bestaande contracten op 1,5 procent van het belegd vermogen en 9,5 procent van de premie. De Ombudsman Financiële Dienstverlening beoordeelt de norm als adequaat en stelt vast dat toepassing van de norm leidt tot een evenredige verdeling van advies- en uitvoeringskosten over de verschillende categorieën deelnemers. De norm geldt uitdrukkelijk niet voor nieuwe contracten, omdat daar volledige kostentransparantie is geregeld.

Omvang
In Nederland zijn in totaal 1,4 miljoen polissen in bpr-regelingen gesloten (voor naar schatting 750.000 deelnemers). Hiervan heeft Achmea zo’n 0,2 miljoen polissen in de boeken staan, verspreid over de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea en Interpolis. Hiervan komt ongeveer 15% in aanmerking voor compensatie. De kosten van de overige polissen liggen onder de afgesproken norm.

Informeren klanten
De compensatie wordt berekend vanaf de datum van deelname aan een bpr-regeling. Uiterlijk in 2011 worden de deelnemers daarover geïnformeerd. Los hiervan ontvangen werkgevers eind maart een brief over deze regeling. Vanaf dat moment is ook nadere informatie te vinden op de sites van Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea en Interpolis.

Lees het originele persbericht (PDF).