Zeist,
31
juli
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Overcapaciteit bij één derde schadeherstelbedrijven

De marktwerking in de schadeherstelbranche, veiligere auto's en verbeterde verkeersinfrastructuur hebben de afgelopen jaren geleid tot een overcapaciteit van meer dan één derde bij schadeherstelbedrijven in Nederland. Zonder ingrijpende maatregelen in de branche, zal de overcapaciteit verder oplopen tot meer dan veertig procent. Dat zegt Achmea: de grootste verzekeraar van mobiliteit.

Achmea heeft in 2010 zelf al geanticipeerd op de veranderingen in de markt. Achmea wil de branche op basis van haar opgedane kennis ondersteunen bij het vinden van oplossingen.

Keurmerk
Onlangs maakte de FOCWA melding dat zij de kwaliteit van het schadeherstel niet langer kan garanderen door lagere vergoedingen van verzekeraars. Daardoor zouden de winstmarges van herstelbedrijven ernstig onder druk staan. Eljakim Caus, manager strategie en ontwikkeling bij de Claims Organisatie van Achmea, spreekt echter van een gezonde marktwerking. "De hierdoor ontstane overcapaciteit bij schadeherstellers mag uiteraard niet voor rekening komen van klanten van verzekeraars. Deze situatie vraagt om ingrijpende maatregelen van de branche zelf. De FOCWA drukt met deze uitspraak de bij haar aangesloten schadeherstellers ongewild in een ongewenste hoek."

Kwaliteit
"De door Achmea ingeschakelde schadeherstellers worden geselecteerd en gemonitord op kwaliteit van het herstel en de klantgerichte bedrijfsvoering. Achmea doet daar nu en in de toekomst geen concessies aan. Bovendien moeten herstellers voldoen aan de EuroGarantnorm van de FOCWA zelf. Aangezien Achmea alleen zaken doet met FOCWA Eurogarant bedrijven kan van een afbreukrisico op de kwaliteit geen sprake zijn. Achmea controleert die kwaliteitsafspraken continu", zegt Caus.

Oproep
Achmea roept de FOCWA dan ook op, om snel bekend te maken wie de FOCWA schadeherstellers zijn die de kwaliteitsnormen niet meer kunnen waarborgen.