Zeist,
07
november
2014
|
14:32
Europe/Amsterdam

Online tool voor vragen over langdurige zorg

Het is volop in het nieuws: de langdurige zorg gaat ingrijpend veranderen. Uit reacties blijkt dat zorggebruikers en hun naaste omgeving vaak onzeker zijn waar ze vanaf 1 januari 2015 terecht kunnen. Op initiatief van Zilveren Kruis Achmea is de website www.waarkrijgikmijnzorg.nl ontwikkeld. Olivier Gerrits, directeur bij Zilveren Kruis: ‘De veranderingen waar we mee te maken hebben, zijn voor iedereen in Nederland relevant. Daarom staan wij niet alleen onze eigen verzekerden met raad en daad bij. We stellen de website ook beschikbaar voor de klanten van alle andere zorgverzekeraars.’

Op de website kan men met een online keuzemenu direct zien wat er in hun eigen situatie verandert. Langdurige zorg is bijvoorbeeld wijkverpleging, begeleiding en ondersteuning of zorg in een instelling. Dit is nu nog geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De rijksoverheid betaalt deze zorg uit premies die iedereen via de belasting afdraagt. Gemeenten en zorgverzekeraars nemen vanaf 1 januari 2015 een deel van de taken in de langdurige zorg en ondersteuning over. Maar welke zorg wordt nu door wie geregeld? En wie vergoedt deze zorg? Op www.waarkrijgikmijnzorg.nl zien zorggebruikers, maar ook mantelzorgers en zorgverleners waar men voor langdurige zorg terecht kan vanaf 1 januari 2015.