Zeist,
13
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

'Olympic Moves' nieuwe naam voor Mission Olympic

​Mission Olympic is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Jaarlijks beleven 150.000 jongeren van zo’n 300 middelbare scholen het plezier van sporten met elkaar. Vanwege het grote succes in Nederland zal de competitie de komende jaren internationaal worden uitgerold en gaat daarom wereldwijd hetzelfde heten; Olympic Moves.

Olympic Moves wordt in Nederland georganiseerd door NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Coca-Cola en Achmea. Olympisch kampioen Epke Zonderland is ambassadeur van Olympic Moves. De naam Olympic Moves staat symbool voor het feit dat jongeren aan de hand van deze competitie samen ‘in beweging’ worden gebracht. Aangezien Olympic Moves mede een initiatief is van het Internationaal Olympisch Comité (internationaal) en NOC*NSF (nationaal) staan de Olympische waarden centraal in deze competitie. De nieuwe naam blijft ook dichtbij de oorspronkelijke naam voor de herkenbaarheid.

Via sport jeugd in beweging krijgen
Willem van Duin, voorzitter raad van bestuur Achmea: “Als ‘Partner in Sport’ van NOC*NSF gaan wij investeren in projecten die de breedtesport onder jongeren stimuleren. Wij willen via sport jongeren, de schoolgaande jeugd van Nederland, in beweging krijgen. Olympic Moves sluit hier naadloos op aan."

Wereldwijd honderdduizenden kinderen aan de breedtesport
We verwachten dat de komende jaren wereldwijd honderdduizenden kinderen met elkaar in beweging komen via Olympic Moves. We wensen alle deelnemende leerlingen en docenten heel veel sportplezier met elkaar tijdens Olympic Moves!